STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsrapport 2022 for PyMisjon

 

Resyme av oppgaver som er omtalt i pymisjon.com (mye nevnes også i rapport fra Landutvalget for Paraguay).
 

  Bibelskolen ITF:

  Det ble startet opp nytt kull i April med 10 elever. Lærere var i hovedsak pastorer i indianerkirken som tidligere har gått samme kurs. Skolen foregår i kirken i Fortuna-kolonien, mens opplegget tilhører og overvåkes av Bibelskolen Instituto Técnico Superior Teológico Filadelfia - ITSTF i Villa Elisa (utenfor Asuncion). Kurset gir også poeng i det offentlige skoleverket. Opplegget er tradisjonelt, hvor Bibelens bøker blir gjennomgått, i tillegg til prekenlære, ledelse og andre tema

  Indianerkirken:

  Pastor / sekretær i styret for menigheten, Sergio Portillo skriver følgende: Det er nå 38 utposter med like mange ledere, og i tillegg andre ledere i fylkene Canindeyu, San Pedro, Alto Parana, Ca'aguazu y Det sentrale departement. Det er omkring 600 medlemmer. Omkring 30 personer er døpt, og det har vært 15 bryllup . Det er barnearbeid rundt omkring og hvert år er det fest for barna på barnas dag og i julen. Tilsvarende er det for ungdommene leir i februar og juli, samt på vårdagen i september.

  Søstrene i menigheten har samling hver uke. På morsdagen i mai er det stor fest. Det blir alltid sendt ut en del midler til arbeidet blant barna.

  Utfordringene er mange, og det ønskes å åpne nye utposter, men mangel på ressurser (kjøretøy etc), setter begrensninger.

  Vi ønsker også å utruste våre medarbeidere, slik at de kan forkynne Guds Ord. Til det er Bibeskolen et nyttig redskap.

  Pastor Silverio Vargas har ansvaret for arbeidet i indianer-kirken i  Paso Cadena-området. Han er også "pastor-presidente" (styreleder) for hele "La Iglesia Indigena Filadelfia".

    

  Støtte fra Norge

  Paraguay-Misjon i Trøgstad Pinsemenighet (Ole Johs Jorud), Betel Vallset, Betel Hjartdal og Filadelfia Dalen, PyMisjon (v/Rudolf Leif Larsen), Røros Pinsemenighet (Gunvor Westgård), Pinsemenigheten Betania, Larvik, Pinsekirken Elim, Eikenosvåg, Diverse private har bidratt med midler til arbeidet. Dette går også til leirer, årsmøte, stipender, konferanser, kampanjer, reiser til utposter, samt hjelp til syke.

  Det gis fremdeles en mindre støtte til Ignacio Gimenez,Ramon Gomez og andre, samt til diverse aktiviteter i menigheten.  

   

  Se rapporter gjennom året! 
   

  Mestiser-menigheten 

  Lars Morgan Førland er vår kontakt med mestisermenigheten.

  Også de har selvsagt vært preget av pandemien. Man kjenner bare til noen få som har omkom i pesten.

  Det bygges fremdeles på den nye kirken i ache-kolonien Kuentuvy. Ingvald Skretting tar ansvaret for dette.

   

  Her finner du rapport fra Daghjemmet i Pedro Juan Caballero desember 2022
   

  Kontakter:  

  Det er stadig kontakt via Whats-app / eposter / Facebook-meldinger med både ledere i indianer-menigheten, og mestiser-menigheten. Tema er støtte til diverse prosjekt, informasjon, i blant problemer etc.

  Gunvor og Ingvald Skretting har kontakt med menigheten i Paso Cadena-området. De er i Paraguay ca 6 mnd i året.

  Ole Johs Jorud og Rudolf Leif Larsen har kontakt med indianer-menigheten i Curuguaty-området.
   

  Ikke-finansierte behov / søknader:

  • Ferdigstillelse av kirkene i Ypacarai, Bella Vista, Pedro Juan Caballero og Itakyry, Alto Paraná.
  • Flere små-kirker blant indianerne.
  • Vedlikehold og reparasjoner på indianerkirkene.
  • Det er svært mange ønsker fra spesielt de vi kjenner fra før. Svak økonomi gjør at man må holde igjen på bruken av midlene vi har til rådighet.
  • Bibelskole, andre året.

   

  Landet:

  I 2021 og i 2022 var det flere sterke stormer i Paraguay. Lyn-nedslag skadet det elektriske anlegg i kirken i Fortuna. Ingvald Skretting med medhjelpere monterte nytt anlegg, Det ble også montert undertak, så da blir det litt lavere temperatur på varme dager. Vi takker så hjerteligst!!

  Flere kirketak ble tatt av vinden. Midler fra Norge har vært brukt for å reparere dette.

  Etter en tørke på ca 3 år, kom regnet tilbake, og elver og bekker er fylt opp igjen, noe alle er glade for.

  Det er relativt rolig politisk og sosialt. Men Paraguay har svært mange uløste problem innen blant annet helse og skole.

   

  Corona-situasjonen:

  Heldigvis så avtok pandemien i mars 2022. Dette ble en svært kostbar sykdom, og vi brukte i perioden januar 2020 til april 2022 vel kr 640.000. Dette ble finansiert av diverse givere, både private, menigheter, institusjon og firma.

  Vi hjalp først og fremst de troende med oksygen. Det er registrert vel 30 døde i menigheten. Men uten denne oksygen, ville det ganske sikkert ha vært flere døde. Vi er vært takknemlig for hjelpen!! Se forøvrig regnskapet for siste år.

   

  Her finner du PyMisjonens regnskap for 2022

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com