STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 21. august 1968

 

Skrikende behov etter flere misjonærer

Skogens indianere må få høre evangeliet

 

Anna Strømsrud

Jeg sitter tankefull og kan hende noe trist på en kubbe inne ien indianerhytte. Fra troll- mannens hytte litt lenger inne i skogen kan jeg høre den monotone sangen. Jeg befinner meg på et sted som heter Ysa'u, og som  vi   besøker   annenhver mandag når det ikke regner. Det ligger om lag 60 km fra P. J. Caballero. Vi setter jeepen igjen nede ved veien og går ca. to km opp mellom fjellene. Naturen er storslagen.

Jeg har hørt at indianerne forbereder fest, riktig en stor samling. og jeg vil så gjerne se hva de foretar seg. Det er ni gutter i alderen 10—12 år som skal "døpes". De kaller det så, men det er en grufull form for dåp. Guttene blir helt beruset av "chica" (øl), og trollmannen stikker et hull i underleppen på dem. Det er bare gutter det blir gjort på. En liten pinne, omtrent som en fyrstikk av en utvalgt tresort blir   brutalt   kjørt   gjennom leppen og inn mellom nedtennene. Den må sitte der i 40 dager før den kan tas ut igjen. Da regner de med at såret er grodd, slik at hullet holder seg åpent. De fleste indianerne i denne sonen bærer dette merket.

Mens jeg sitter og hviler, kan jeg kjenne trykket av alle ondkapens åndemakter som sikkert er i aktiv tjeneste. Et sukk stiger opp fra mitt hjerte: Herre; skal det lykkes at lyset skal seire over mørket?

Vi vil så gjerne besøke trollmannens hytte, men han har gitt beskjed om at ingen får komme inn på hans område, for hvis vi kommer, vil vi forstyrre åndene. Han har allerede holdt på med bønn lenge, for at han skal komme i kontakt med åndene. Vi besøker de andre hyttene omkring, hjelper de syke, forkynner Guds ord, synger og ber. På dette stedet har de virket så åpne for Ordet, men i dag synes alt å være forgjeves. Det er så hardt og stengt, men vi sår ut Ordet likevel.

I uken som fulgte spurte jeg indianere på andre steder hvor dan det gikk i Ysa'u. De kunne fortelle at det var ikke blitt noen "dåp" ennå. Vi hadde visst med  vårt  nærvær forstyrret åndene for trollmannen. Ja. måtte det virkelig merkes til enhver tid at den ånd som er i oss er sterkere enn den som er i verden.

Da vi etter 14 dager kom dit igjen, så kunne de fortelle oss at "dåpen" hadde foregått kvelden i forveien, men fortsatt var det forbud mot å komme inn på trollmannens område. En kone fortalte meg at guttene skrek av smerte når de våknet opp av rusen, og noen hadde feber. Jeg brant av lengsel etter å kunne hjelpe dem, men kom ikke til. Vi bad inderlig til Gud. Det er bare evangeliets kraft som kan forvandle dette folket.

En uke senere hendte det noe som gjorde at vi fattet mer mot igjen. Det kom beskjed fra dette stedet at mange var blitt så syke, også trollmannen, og de bad om at vi måtte komme. Vi tok straks av sted. Det kjentes underlig når vi nærmet oss stedet som hadde vært stengt for oss. Vi fant trollmannen i sterk feber, og han vred seg i smerte. Han bad så ydmykt om hjelp, og for første gang i sitt liv fikk han en injeksjon. Vi er kommet overens om at vi ikke skal for late en indianerhytte uten å ha forkynt dem Guds ord. Det kan være en eller flere tilhørere, det blir det samme. Nå satt jeg på en stokk ved siden av «alteret» med alle trollsakene, og jeg kjente en fryd i mitt hjerte mens Milton varmt og enkelt forkynte budskapet om Jesus. Trollmannen sa ingenting og viste ingen mottakelighet for Ordet, men det ble sådd ut likevel. Gud selv vil våke over det og gi vekst.

Jo, det er interessant dette arbeidet. Sikkert er det at det mangler aldri på kamp og også skuffelser, men Gud gir også seier. Vi ber og forventer at Gud forbarmer seg over dette skogens folk og sender vekkelse.

Vi har besøkt mange steder i skogen, og forsøker så langt vi tekker å ha faste dager til de forskjellige stedene. Et sted har vi begynt med skole, det vil si at vi underviser hver gang vi er der. Av de mange indianere vi har fått kontakt med på dette enorme feltet, så er det bare en eneste jeg har møtt som kunne lese litt. Hva ville så dere kjære venner i Norge gjortl om dere hadde stått foran en slik situasjon? Jeg tror dere ville ha gjort det samme som vi tenker ved Guds hjelp å gjøre: Prøve å få dem i skole.

Ute på Eben-Ezer, hvor vi ønsker å bygge et senter for indianerne, har vi ryddet mye skog og hogd en god del tømmer. Det blir nå saget opp med hånd. Vi tenker å bygge en liten kirke, som nok også i begynnelsen må tjene som skole. Så håper vi å få opp et internat. Vi har mange barn på de forskjellige stedene rundt om i skogen som nå vil komme til skole. Jeg sier til indianerne at kanskje ved neste skoleårs begynnelse i mars—april kan vi ta imot ca. 20 elever ute på Eben-Ezer.

Hvordan det skal lykkes vet jeg ikke, men jeg vet i alle fall at ingenting er umulig for Gud.

Behovene er store, og muligheter har vi, men jeg er blitt alene norsk misjonær på dette feltet etter at Astrid Myrvold ble syk. Jeg kjenner ansvaret, og oppgavene blir for store. For at vi skal få sette i gang med mer ute på Eben-Ezer. så må nok noen av de kandidatene som går med et levende kall få komme ut. Og mens jeg venter på forsterkning, så forsøker jeg ved Guda hjelp å holde skansen. Jeg konsentrere meg om besøkene ute hos indianerne, om evangelisering og sykehjelp.

De  overmodne   høstmarkene roper om hjelp, og må vi med større tro be den alltid aktuelle bønnen: Herre, driv arbeidere ut i din høst! Må vi gjøre hva som står i vår makt for at de kan komme ut!

Fredshllsen

Anna Strømsrud.

Casilla 35, P. J. Caballero, Paraguay.

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com