STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier, 19.april 1975

 

Fortjenestemedalje til misjonær

 

Lars M.. Førland 

 

 10. mars i år var det en spesiell dag for søster Anna Strømsrud og for de norske misjonærene i Paraguay.

Vi fikk nemlig være med på en høytidelighet i forsvarsdepartementet, og det var søster Anna som var midtpunktet i begivenheten.

På grunn av sin innsats med oppbyggingen av Eben-Ezer-kolonien - som Norsk Utviklingshjelp har støttet økonomisk - ble en utmerkelse gitt søster Anna på forsvarsministerens kontor.

Til stede ved høytideligheten var flere høye militære sjefer fra alle våpengrener, den norske konsul og flere norske og svenske misjonærer. 

Før overrekkelsen hold en av de militære sjefer en tale hvor han takket vår søster for den store innsats hun hadde utført, og han

 

 

var imponert over det prosjekt som nå står ferdig til bruk. Søster Anna takket forsvarsministeren og myndighetene i sin helhet fordenne spesielle oppmerksomhet og for den, æresbevisning som hun følte hun ikke var fortjent til. «Jeg har bare gjort min plikt som enhver misjonær,» uttalte hun. Hun mottok medaljen under kraftig applaus, mens TV-folk var i travel aktivitet.

På vegne av misjonærene i Paraguay vil jeg gjeme få takke søster Anna for hennes innsats når det gjelder ovennevnte prosjekt. Hun ble ført inn i denne oppgaven faktisk uten selv å ville det til å begynne med. Det ansvar hun har hatt når det gjelder prosjektets oppbygging, har ofte vært for mye for et enkelt menneske, men hun har arbeidet iherdig og med en usvikelig tro til Gud at det skulle lykkes. Og det er denne troen som har hjulpet henne når problemene tårnet seg opp. Søster Anna har i det siste året ikke vært helt frisk, men vi håper at hun nå vil få en god hviletid hjemme, og så ønsker vi deg ut igjen til nye oppgaver. Vi trenger deg her ute.  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com