STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

KORSETS SEIER, lørdag 30. september 1978

 

Bibelskole i Paraguay

 

Anna Strømsrud

 

 

Mandag morgen 14. august klokken fem ble beboerne på EbenEzer vekket av frisk sang og gitarmusikk. Det var Kjell-Arne og Torstein som kom med ungdommer fra Ypacarai og Atyra for å delta i årets bibelskole. De hadde reist med buss hele natten. Det var veldig kaldt, og vi opplevde den første frostnatten på to år. Nå lengtet de etter å komme i hus og få varmet seg, og så fort "serenaden" var over, flokket de seg rundt peisen i stua til Brit Lajla og Rudolf, og det smakte nok godt å få noe varmt å drikke.

Menigheten på Ebcn-Ezer hadde planlagt og sett fram til bibelskolen lenge, og vi var fulle av forventning. Litt engstelige ble vi da det satte inn med regnvær og etterpå med kulde akkurat den søndagen vi skulle begynne, og det hindret vel kanskje noe frammøte fra vennene. men dette til tross fikk vi oppleve noen rike dager.

 

 

Marcos Moragas, Torstein Tørre og Josef Iversen var kalt til å ta hånd om bibelstudiene på formiddagen og ettermiddagen, og Kjell Arne Johansen tok hånd om kveldsmøtene.

Klokken 9 mandag morgen kunne Juan Ortega, forstanderen på Eben-Ezer, ønske velkommen til den første bibeltimen. Torstein Tørre talte om menigheten. Han hadde bibelstudier hver formiddag. og talte inspirert om menighetens tilblivelse, dens oppbygging og de forskjellige tjenester. Det var meget givende og lærerikt.

Josef Iversen kom mandag kveld, og han hadde sin bil full. Litt lenger ut i uka kom det to fra P. J. Caballero. Vi savnet noen fra Paso Cadcna. Men veien er lang. og Skrettings hadde nylig tatt fatt på arbeidet der. Josel Bogado som har tjent i så mange år på EbenEzer, skulle komme, men ble

hindret av sykdom. Det var en stor skuffelse, især for indianerne på Eben Ezer.

Vi hadde rike samvær. Foruten Torsteins emne om menigheten, så fikk vi høre Marcos. som hadde valgt tjenesten som sitt emne. Marcos er forstander for menigheten i P. J. Caballero, og er en meget dyktig forkynner. Josef Iversen talte om rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Inspirert som han alltid er, fikk vi noen velsignede samvær på ettermiddagene. Kveldsmøtene ble ledet av forskjellige nasjonale brødre. Frammøtet ble bedre etter som dagene gikk, og det ble varmere i været. Det var rike samvær, hvor det vekslet med vitnesbyrd og sang, og Kjell-Arne talte gripende og inspirert. En kvartett fra Ypacarai gledet oss med mye fm sang og musikk. De åndelige nådegaver var i virksomhet. Især var torsdagsmøtet rikt velsignet. Mange fikk et nytt møte med Gud. og en ung søster ble åndsdøpt. Hun har søkt så lenge, og strålte av glede da hun fikk oppleve denne vidunderlige kraften. En ungdom fra kolonien som var kommet noe på avstand fra Gud. Fikk et nytt møte med sin frelser, og han vitnet så grepet om Jesus.

Det var litt av et trosskritt av den lille menigheten på Eben-Ezer å ta ansvaret for årets bibelskole, men de klarte del veldig fin!. Vi var ca. 30 til bords hver dag. men det hele gikk så greit. Menighetstjenerinnen Maria på Eben-Ezer hadde ansvaret for kjøkkenet, og hun gjorde en strålende jobb sammen med kokka og alle de frivillige som meldte seg til tjeneste.

Jo, i sannhet, det var rike dager i Herrens nærhet, og det kommer nok til å sette spor etter seg i distriktet her. 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com