STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

   Arbeidet etableres i Atyra

        Bilder fra starten  

  

 Gerda og Asta ser på tomta i Atyra

Tomten ligger til høyre

 

 

 

 Gate i Atyra

 Gate i Atyra 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com