STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

  Bilder fra klinikken i Atyra ca 1971

 

 Gerda, Vicenta og tvillingene

 

 

 

 

 

 Gerda drikker terrere

 Gerda og Vicenta...og grønnsaker

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com