STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Bilder fra klinikken i Atyra ca 1969

 

 

Klinikken sett fra vegen...og plakaten til "Clinica Evangelica"

Syke kommer i oksekjerre

En kvinne med slangebitt

Venterommet

Gerda setter sprøyte

 

 

 

Astra trekker tenner...ute under et tre

Asta setter sprøyte på et barn

Sykebehandling ute i gården

Juan Paulo...en av de som ble reddet..

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com