STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Vårt Land den 11. februar 2008

 

Klar til å tenne misjonsglød

 

Bjørn Bjørnø er ansatt som ny generalsekretær for Pinsebevegelsens Ytremisjon (PYM). Nå skal han reise Norge rundt for å tenne misjonsglød.

Martin Eikeland

Når misjonsgløden syder og koker i landets pinsemenigheter, fungerer menighetene slik de skal, sier 47-åringe, som tiltrer i stillingen som generalsekretær 1. juli.

Studier. Fram til han overtar etter Svein Jacobsen, skal Bjørn Bjørnø sitte mye på skolebenken. Han har allerede gjort ferdig i bachelorgrad på Ansgar Teologiske Høgskole. Nå er han student ved senter for pentacostale studier ved Menighetsfakultetet.

Jeg arbeider med en oppgave om misjonsstrategien til Paulus. Det er jo et nyttig studie for meg, humrer Bjørnø.

Hjemmeerfaring. Bjørn Bjørnø har ingen erfaring fra arbeidet utenlands. Han innrømmer at denne manglende misjonærerfaringen er en ulempe i den nye stillingen.

Jeg får bruke den kompetansen som PYM allerede har. Dette er en viktig kompetanse. Det er derfor ikke nødvendig at generalsekretæren selv har arbeidet som misjonær, sier Bjørnø, som trekker fram at hans primærkompetanse ligger i kunnskap til den norske pinsebevegelsen.

Jeg har vært pastor i pinsebevegelsen i hele mitt voksne liv. Jeg har tjenestegjort i fire landsdeler, og kjenner derfor ulike sider av bevegelsen, sier Bjørnø. som fram til 2006 var pastor i Pinsekirken i Skien; en stilling han hadde hatt i ni år.

Omstilling. Bjørn Bjørnøs store kjennskap til norsk pinsebevegelse, vil bli viktig i den omstillingsprosessen som PYM nå går gjennom.

Det skjer store omstillinger her hjemme, men den største omstillingen skjer i forhold til søsterkirkene våre ute. Tidligere var misjonsengasjementet knyttet opp mot norske misjonærer. De senere årene har mer ansvar blitt overført til de nasjonale kirkene. Det er en positiv og viktig omstilling, sier han

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com