STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

KS Misjonsmagasin mai 2007

 

Hva er «Lærebokprosjektet?»

 

Inger Johanne og Inge   Bjørnevoll jobber for tiden for PYM's bistandsavdeling, blant indianere i Paraguay.

Lærebokprosjektet har sitt opphav hos indianerne selv. Noen gamle indianere ytret ønske om å møte egen kultur i skolemateriellet. Det er dette lesebokprosjektet handler om. Indianerne fikk fortelle om sin kultur, og det ble nedskrevet og utgitt i lesebøker. Rent praktisk foregår arbeidet ved at det blir gjort opptak på kasett, helst av indianerne selv. Sentrale personer, høvdinger og medisinmenn forteller det de vil at kommende generasjoner skal vite om deres kultur. Disse opptakene er grunnlaget for bøkene, sammen med fotografier og tegninger av skolebarna i de forskjellige koloniene. Slik styrker indianerne sin identitet i forhold til storsamfunnet omkring dem.

 

 

Fram til 2005 ble det laget 26 lesebøker og en trespråklig ordbok, ava-guarani, mestis-gurani og spansk. Fra 2006 startet samme type arbeid blant Mbyaog Ache indianerne. Det er laget fire bøker så langt av Mbyaene sin kultur og språk, og en ordbok for Ache indianerne. Acheindianerne, som nå bor i seks forskjellige kolonier, leter etter familiemedlemmer. Tidligere levde indianerne fritt i skogene. Mange barn ble tatt fra foreldrene, mange mistet foreldrene ved drap. Disse barna er gamle i dag, og leter etter røttene sine. Å bygge bro mellom dem som en gang ble bortført og familiene deres, er viktig. Målet er at også den siden av historien deres kan bli tatt vare på. 

  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com