STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 KORSETS SEIER, 20. februar 1974

 

  PARAGUAY: Gledelige ting hender i misjonsarbeidet

 

     Inger Johanne og Inge Bjørnevol1

 

Gutten som uttalte disse ordene, var ikke gamle karen. Barføtt og oppkavet kom han springende og ropte: ,,Mamma, mamma, de evangeliske kommer!"

Vi kan vel ikke annet enn smile av både denne og mange andte reaksjoner vi møtte oppe i Tobati på fra-hus-til-hus-aksjonen. En annen gutt for eksempel fortalte at han ikke ville bli evangelisk fordi de som var det, ikke spiste kjøtt. En gammel kone gikk fra oss og skjelte oss huden full på guaiani fordi vi ikke trodde på jomfru Maria.

Litteraturarbeidet

Når vi ser tilbake på dette året, så er det litteraturog radioarbeidet som har opptatt oss mest, og det har vært et rikt år. Mange traktater er skaffet til veie fra forskjellige kanter av verden, både gratis og innkjøpt  for misjonsmidler. Utenom våre egne misjonærer og medarbeidere, har Rolf Fostervold (norsk-amerikansk misjonær som stammer fra Tingvoll på Nordmøre) og en misjonær fra menigheten i Sto. André, der Lorentze Thorkildsen er, vært faste avtakere.

Det Norske Bibelselskap

gledet oss ved at generalsekretær Mathisen kom på en lynvisitt. Både innsikten i det arbeid som blir drevet og den arbeidskapital på 500 S US de bevilget til utvidelse av vårt salg av Bibelen og bibeldeler, var inspirerende. Vi retter en varm takk til både bibelselskapet og generalsekretær Mathisen for dette.

Litteraturfondet gav oss også kr. 3000, slik som det har stått i KS tidligere. De gav oss det nødvendige startgrunnlag i denne så viktige virkegrenen i all misjon, og vi takker både de som har gitt pengene og de som delte dem ut.

Mariafesten i Caacupe rundt 8. desember samlet i år ca. 200.000 mennesker og de vel 20.000 vi nådde, syntes så altfor, altfor få. Vi kjøpte inn traktater fra USA og brukte ellers bibeldeler, delvis fått gratis og delvis kjøpt fra Bibelselskapet i Paraguay. Dessuten brukte vi hele vår beholdning av gratistraktater.

De amerikanske baptistene har en traktat som er midt i blinken for denne anledning, men den koster 10 øre stykket. Ved en slik anledning er det minst 100.000 som ønsker litteratur, og det ville komme på 10.000 kroner. Dessuten måtte hver få en bibeldel til samme pris. Så er utgiftene kommet opp i 20.000 kroner, og da uten reiseutgifter, mat etc. for medhjelpere, plakater og annet. Totalt tar en slik aksjon rundt 2 av årets 52 uker.

Litteraturarbeidet er pengekrevende, men nesten alle tar vare på det de får. De er ivrige etter å få lesestoff og gjemmer det hjemme. En uanet mulighet!

 Søndagsskolearbeidet

En del tid har gått med til å samle flanellografserier og annet     undervisningsmateriell. Dette blir så systematisert og stilt til disposisjon for samtlige misjonærer. Meningen er at det skal virke som en utlånssentral, slik at alle skal ha de samme mulighetene til variasjon og effektivitet. En spesiell takk til Paraguay-gruppa i Seatle, som har gjort det mulig å skaffe nye serier.

Kampen om sjelene er stor

Paraguay har omtrent 2,5 millioner mennesker, og over halvparten av disse er i alderen under 16 år. Størsteparten tilhører den apostoliske romerske kirken. Ellers er den gresk-katolske kirke representert også. Mellom 50 og 100 evangeliske kirkesamfunn arbeidet i landet, og 90% av disse synes å

 

være konsentrert rundt hovedstaden. Utenom disse finnes Jehovas vitner, momonere, en rekke spiritistkirker og en indisk bevegelse som har sin vesentligste teori i sjelevandringslæren.

De urgamle indianerskikkene med sin mystikk og overtro, finnes som religion blant landets 40.000 - 60.000 urbeboere. Det er grunn til å vente en økende popularitet rundt disse kultuser som et resultat av stigende nasjonalisme.

I dette perspektiv har så de norske pinsevenner sitt arbeid.

Nyopprettet kasse for evangelister og evangelisering

I misjonærsamlingen under Svartdahls besøk i april, ble det vedtatt å opprette en kasse for evangelisering. Lønningene til de innfødte evangelistene går gjennom denne også. Den tiden vi har tatt hånd om dette, har vi sett mange gledelige ting. Vi vil gjeme få overbringe en varm takk til alle dere der hjemme som har sendt deres faste beløp, og dessuten til dem som har tilgodesett dette arbeid med ekstra gaver. Trist er det at tilgangen på evangelister synes liten og at enkelte slutter på et tidlig tidspunkt i tjenesten. Vår bønn er at Gud må reise opp forbedere for evangelistene. Satan setter alt inn på å hindre Guds verk. Dere som har bønnens ånd, løft opp hellige hender for dem som Gud kaller.

Radioarbeidet

er vår største evangeliseringsmulighet. 9. september gikk første programmet ut over Radio Voz de la Cordillera som er den sterkeste senderen i landet. Siden har det gått ut et kvarters program hver søndag morgen, og det er ordnet sendetid for dette til oktober inneværende år. Dessuten har Kjell Arne Johansen startet program over Radio Voz de Amambay i Pedro Juan Cabal-kro. Denne senderen kan også høres over store deler av landet. På grunn av manglende midler har han her ikke kommet til noen fast avtale med senderen.

Til arbeidet er det blitt kjøpt inn en del plater og lydbånd, men denne virkegrenen har små framtidsmuligheter om ikke vi får eget studio. Vi låner nå utstyr, og dette skaper en del vansker.

For  å  bøte  på pengemangelen, ble det vedtatt på en misjonærsamling at hver misjonær skulle gi en månedlig sum til kjøp av sendetid. Mulighetene er enorme. Det er mange sendere, og hver har sin lytterkrets. De fleste sendere er åpne for evangeliske program, og mange ønsker dem. Det hele er et spørsmål om å satse tid, krefter og penger.

Evangeliseringssenteret i Caacupe

åpner nye muligheter. Her planlegges studio, og det var så gledelig å lese i KS da br. Westgård   intervjuet   misjonær Byberg da han kom hjem i høst. Må det snart bli virkelighet!

En konklusjon

etter enda et års tid her ute må bli: Gresset visner; men vår Guds ord står fast til evig tid. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Oppløft den, frykt ikke! Si: Se der er eders Gud!" Vi vet dette er Guds vilje at Ordet skal lyde ut over alle bygder og byer i Paraguay. Måtte det skje i kommende år!

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com