STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Korsets Seier 1964 

 

 

 

 

Oddmar Byberg,

er født 19/3-35 på Sola. Har i flere år virket som evangelist til stor velsignelse. De siste to år har han sammen med sin  hustru oppholdt seg i Amerika, med tanke på misjonsmarken.
Han reiste til Brasil 11. januar 1964.                       

UTSENDEBMENIGHET: Pinsemenigheten Klippen, Sandnes.

MISJ.KASSERER: Jonas Skjeggestad, Klippen, Sandnes.

 

 

Sigrun Byberg,

er født 16/12-35. Hun er utdannet som sykepleierske. Sammen med sine to barn, Dagfrid og Vidar og sin mann Oddmar  Byberg, reiste hun til Parana, den 11. januar 1964.

UTSENDERMENIGHET og MISJ.KASSEBER: som for Oddmar Byberg.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com