STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

   KORSETS SEIER 21.november 1973

 

 RADIOMISJONEN VIKTIG VIRKEGREN I PARAGUAY

   

   Intervjuer: Peder Westgård 

 

 Misjonær Oddmar Byberg har nylig kommet hjem fra Paraguay. I en samtale med KS forteller han om radiomisjonens muligheter i landet.

-  Hva med radiomisjonen i Paraguay?
- Norske pinsevenners radioarbeid i Paraguay er ganske ny, bare 2-3 måneder. Så vi kan si at den er inne i den første prøvetid.
-  Har dere studio?
- Studio er under byggmg. Etter eksplosjonsulykken i Caacupe i år, har misjonen kjøpt tomten, og på eiendommen bygges det nå et hus som vil gi plass til bolig, lokale og studio for radiomisjonen. Misjonær Inge Bjornevoll er av misjonærene valgt til å lede arbeidet med radiomisjonen og han er en entusiastisk medarbeider som går inn i oppgaven med stor iver.
-  Hvor lang tid regner dere med for dette studio er ferdig?
- Vi regner med 5-6 måneder. I tillegg til studio kommer jo også det nødvendige utstyr til et sådant studio.
-  Hvor mange mennesker kan dere nå gjennom radioen?
- I distriktet omkring Caacupe bor det ca. en halv million mennesker, og i hovedstaden Asuncion, 55 km, fra Caacupe bor det like mange, så vi har teknisk mulighet til å nå over en million mennesker med evangeliet gjennom vår radiomisjon.
- Er det andre steder i Paraguay dere kan leie tid for utsending av kristne radioprogram?

- Ja, vi har anledning også i de andre provinsene, og vi regner med at misjonærene fra disse provinser kommer til studio i Caacupe for å

 

gjøre  programmer, for så å sende dem ut gjennom lokale radiostasjoner.

Dere regner altså med å dekke  hele  Paraguay med utsending av kristne proyam? - Ja, det er absolutt teknisk mulig for radiomisjonen å nå hele Paraguay, som har ca. 3 mill. innbyggere.
- Har folk radioapparater?
- Ja, de anskaffer seg transistorer, så om vi kommer i hytter langt inne i skogene så hører folket på radio. Vi ser en kolossal mulighet gjennom radiomisjonen.
- Hva med innfødte medarbeidere i radiomisjonen?
- Det er vår målsetting at radiomisjonen skal bli preget av landets egne så mye som mulig, og vi  har innfødte medarbeidere som er godt skikket til dette.
- Har dere fått noen respons på programmene hittil?
- Ja, det har vi.
- Hvorledes møter dere dem som skriver til dere?
- Foreløpig er det jo Bjørnevoll som tar seg av dette, men det er meningen at innfødte evangelister skal ta seg av korrespondansen med de som sender lytterbrev og vi har bibelkurs å gi til dem som kan lese og skrive.

IBRA RADIO har allerede begynt å støtte radiomisjonen som går ut fra NORMA i Caacupe i Paraguay, og vi regner med å fortsette i den  grad som penger kommer inn til oss. Vi håper å kunne hjelpe til med utstyr til studio i Caacupe. Vi lar oppfordringen gå ut til de mange IBRA-venner. Penger kan sendes til vårt kontor, Postgiro 20 84 75, IBRA RADIO, Boks 1599 Vika, Oslo l.

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com