STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

   Korsets Seier 13. April 1975

 Innvielse i Caacupe, Paraguay

 

   Josef Iversen.

 

Søndag 13. april ble møtesalen i Evangeliesenteret i Caacupe inn vidd i nærvær av mange vitner og venner fra byer og nærliggende steder.

Først samlet en seg til bibellesning og bønn ute foran inn gangen. Da båndet var klipt over av Heidi Iversen, ble dørene åpnet, og salen fyltes av venner og kjente. Her leste menighetens eldsteråd, bestående av innfødte og misjonærer, de seks første vers av Salme 84, hvoretter en på ny frambar bønn til Gud om velsignelse over dette nye virkested.

Knut Stuksrud var første taler, og han ble overrakt gave for arbeidet ved senteret som ansvarlig leder av bygget. Ellers var det hilsener fra baptistmenigheten og de forskjellige steder i distriktet. Det var sang av Overhalden og Jorud, Danilla fra barnehjemmet i Ypacarai og en kvartett fra Asunciòn. En eldstebror fra Iglesia Misionera hilste også fra denne

 

 

gruppe i Fernando de la Mora. Til slutt i møtet talte Roald Jensen fra Argentina. Det herlige var at en sjel overgav seg til Gud i ettermøtet.

\/i sender våre hjerteligste hilsener til alle dere der hjemme som har vært med og bidratt til at dette hus er blitt en realitet. Arbeidet fortsetter. Møtet søndag etter inn vielsen var godt besøkt.

I mai blir vårt menighetsmøte henlagt til lokalet her i Caacupe, og i slutten av juli og først i august har menigheten gått inn for å ha et bibelkurs for vitnene nettopp i Evangeliesenteret i Caacupe. Vi er da meget takknemlig for denne store tilvekst og de forskjellige muligheter som er til stede ved at dette stedet nå er gitt oss, og vi tror for enda større seirer for Guds rike her ute.

«Immanuel, det er utlagt: Gud med oss!» Matt. 1,23.

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com