STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

   KS 18.april 1979

 

 Evangelisk senter i Caacupé

 

Oddvar Nilsen

 Caacupe, Paraguay, er et  kjent som et katolsk sentrum. Hit valfarter en mengde mennesker hvert år, og det er veldige festligheter i forbindelse med disse høtyidsdagene. Norsk pinsemisjon har arbeidet noen år i denne for evangelisk virksomhet så harde byen, og det er bygd opp en menighet her. Gunvor og Josef Iversen har viet mye av sin tid til virksomheten i Caacupé. De reiser hjem til Norge til sommeren og har nå fått avløsning av Kitty og Knut Aspelund.

I Caacupé er det også et evangelisk senter i tilknytning til menighetens

 

 lokale. Her har IBRA Radio sitt studio. Man sender programmer over fire stasjoner i landet og dekker et meget stort område. Det var Inge Bjømevoll som startet dette arbeidet. Det er ganske god respons på radioprogrammene, og man driver med litteraturspredning og korrespondanseundervisning i tilknytning til dem.

En ekstra hyggelig sak var at i lokalet i Caacupé (og i flere andre pinselokaler i Paraguay) var det en plakat som minnet om bønnetjenesten for kristne i Sovjetsamveldet og Øst-Europa. Også i Sør-Amerika har man altså tatt opp denne utfordringen.               

 

O.N.

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com