STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier 11. oktober 1996

 

8.000 er innom «Familiesenteret for tilbedelse» i Asuncion hver uke:

 

«Her er det fest og glede»

 

Paraguay har aldri opplevd vekkelse på samme måte som Argentina og Brasil. Men det spørs om ikke noe er på gang! Den tidligere paraguayiske svømmestjernen Emilio Abreu leder en menighet som bare vokser og vokser. Nå har den 2.500 medlemmer, men deres rommelige ? kirke er for lengst sprengt. Nå planlegger menigheten et gigantprosjekt i l Paraguays hovedstad Asuncion med plass til 20000 mennesker.

I Paraguay: Oddvar Johansen

I et land med forholdsvis svak kristen virksomhet og små menigheter, er menigheten, som oversatt til norsk heter «Familiesentret for tilbedelse», et under i seg selv. Mens de fleste evangeliske menigheter i Paraguay har et medlemstall som gjør at en menighet med 100 medlemmer regnes som stor, har «Familiesenteret for tilbedelse» idag 2.500 medlemmer, og er raskt voksende. En av årsakene: Folk føler seg hjemme i atmosfæren.

Sterk bønneånd

En vanlig fredagkveld dro KS avgårde med misjonær Lars Morgan Førland for å besøke menigheten. Vi trodde ikko våre øyne da den store kirken, med plass til minst 3.000 mennesker var full av forventningsfulle kristne. Ingen hovedtaler, ingen spesiell kampanje. Bare menighetens pastor, lovsangsteamet, og de mange menneskene, som var med på å opphøye Jesus.

Vi kunne merke atmosfære i den store bygningen da vi kom inn. Utenfor var den sterke kveldstrafikken igang, med bilkøer, forurensning, og sterk sommervarme. Det sto i sterk kontrast til den luftavkjølende kirken, der medlemmene allerede var i bønn, selv om det var tyve minutter til møtet skulle begynne. Mennesker samlet seg på kne ved alteret for å be. Rundt i kirken reiste noen seg og strakk armene i været. Andre knelte i benkeradene, mens andre igjen omfavnet hverandre i tilbedelse.

Selv følte vi at vi allerede hadde vært med på et sterkt møte da selve møtet begynte. Og hvilket møte det ble! Et lovsangsteam på tolv personer ledet en times lovsang, der mennesker fra åtte til åtti sto på sine ben, klappet, jublet, sto i total stillhet og kjente Den Hellige And tale til oss, viftet med lommetørkler, rakk hendene mot Gud, og proklamerte takknemlighet for frelsen til hverandre. Ingenting av det virket kunstig eller påtatt, selv om representanter for den «normale», norske kristenhet nok ville hatt en og annen ting å bemerke. 

Den kvinnelige lovsangslederen ledet egentlig hele møtet til det var tid for pastor Emilio Abreu å forkynne Guds ord. Møteledelsen var med en intensitet som vi sjelden opplever, men uten at det virket oppjaget. Menighetens pastor satt selv på første benkerad sammen med sin hustru og priste Herren sammen med de mange andre.

Sikkerhetssjefer og fattigfolk

Vi hadde fått plass foran på det store galleriet, og kunne følge med på det meste som skjedde i forsamlingen.

Obersten som kommer inn der var sikkerhetssjef i Alfredo Strossners diktaturstyre i Pararguay i mange år. Nå er han herlig frelst, og et ivrig medlem i menigheten, sa Lars Morgan Førland, og pekte mot en av inngangsdørene.

 

 

For en tid siden, da 12.000 evangeliske kristne marsjerte gjennom Acunsions gater i tidenes Jesusmarsj, var obersten en av de mange, som stanset i bønn utenfor landets parlamentsbygning. Der var han godt kjent etter år som regjeringsmedlem. Nå sto han der og ba om frelse for sitt land og folk.

Det er mange betydningsfulle mennesker som har funnet sin plass i menigheten. Bl. a. har en av de fremste ordførerkandidatene i det kommende valget i Asuncion menigheten som sitt åndelige hjem. Men også helt vanlige mennesker, sammen med originaler fra gaten. I «Familiesenteret for tilbedelse» bærer man sitt navn med rette. Rik og fattig, ung og gammel er med i Guds store familie, og man legger av sine titler og sin posisjon når man går inn i det store gudshuset.

Møtt med velvilje

Emilio Abreu har ikke vært predikant hele sitt liv. Han var stormester i svømming i Paraguay, har deltatt i de olympiske leker for sitt land, og ble som en lovende idrettsmann sendt til USA for å fullføre sine studier på landets bekostning.

Der ble hans liv forvandlet. Han møtte Jesus, ble gift med en amerikansk kvinne, og kom tilbake til Paraguay som en helt vanlig kristen. I flere år gikk han på møtene i en av byens Assemblies of God-menigheter. Lars Morgan Førland husker han som gymnastikklærer i skolen hvor misjonærsønnen fikk sin utdannelse.

I 1985 skjedde det noe. Emilio Abreu begynte med husmøter i sitt hjem, etter at en del ungdommer hadde kommet til ham for å få svar på livets mange spørsmål. Og så begynte en utrolig menighetsvekst, som har gjort menigheten til den ledende evangeliske menigheten i Paraguay.

Selv om menigheten har vokst seg stor og sterk har den bevart sine røtter som en pinsemenighet innen Assemblies of God.

Det var nok noen som var spørrende i begynnelsen. Slik er det jo alltid. Men de andre pastorene innen de mange Assemblies of God-menighetene i Asuncion takker idag Gud for denne menigheten. Det er en av årsakene til at den ikke har brutt ut av fellesskapet og «begynt for seg selv», sier Lars Morgan Førland til KS.

Hellig atmosfære

Vil du gå fram å ta et bilde av broder Emilio når han taler, sa en av brødrene til oss, idet forstanderen sto på talerstolen og skulle begynne sin preken. Han visste at vi representerte Korsets Seier, og ville gjøre sitt til at vi skulle få en god reportasje, og fortelle omverdenen om hva Gud gjør i menigheten deres.

Nei takk, svarte vi kort, og smilte forsiktig tilbake. Selv om vi journalistisk nok gjerne skulle hatt et slikt bilde, for å gjøre reportasjen fra «Familie-senteret for tilbedelse» fullkommen, var det bare noe som sa oss at det var umulig å få gjort det. Atmosfæren blant de tilbedende pinsevennene klistret oss bare til stedet hvor vi sto i hellig lengsel etter et møte med Jesus.

Det jeg opplevde i mitt hjerte, formet seg i en sterk lengsel etter at norsk kristenhet generelt, og pinsevennene spesielt, måtte få oppleve det samme.  

 

21. februar 2022: Emilio Abreu dør. Se Pastor Emilie Abreu dør den 21. februar 2022 og HER!

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com