STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Korsets Seier 11.desember 1998

 

     Stor pinsekirke skal bygges i Paraguay

 

 

 Pinsemenigheten «Centro Familiar De Adoracion» i Paraguays hovedstad Asuncion, opplever fin framgang. Menigheten har nå nærmere 7.000 medlemmer, og framgangen er så stor at man er i ferd med planlegge bygging av en ny kirke. Denne skal få 20.000 sitte-

 

plasser. Emilio og Bethany Abreu er pastorpar i menigheten, og gleder seg over det Gud gjør. Menigheten startet ved at den fornyede forkynneren startet bibelstudier for nyfrelste i sitt hjem. Etter hvert kom så mange mennesker at han måtte begynne med møter i sin garasje. Nå er det plass til 1.500 mennesker i kirken, som er overfylt i de fleste samlingene.

 

Link til Centro Familiar 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com