STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 26.oktober 1968

Bibelstudier for vitner på feltet

Det nye lokalet i Cuartelero, Paraguay

Josef Iversen

 

 Cuartelero heter et sted ute på landet, ca. 30 km. fra byen Horqueta her nord i Paraguay, og ca. 80 km fra Concepcion.

På stedet har Filadelfia-menigheten i Asuncion en utpost. En stor vekkelse gikk over stedet for år tilbake, og mange ble vunnet for Herren. En bror ble sendt opp for å ta hand om arbeidet, og et lokale ble påbegynt. Det er falt i vår lodd å se det fullført og innvidd. Samtidig med innvielsen hadde vi tre dagers bibelstudier for vitner fra  forskjellige kanter av landet. Bruno

 

 

Müller, sammen med de innfødte brødre, hadde bibelstudler, og vi fikk også besøk av misjonær  Anna Strømsrud. Disse tre dager for Herrens ansikt utfylte et behov på feltet, og vi tror for seier  over Paraguay

Vi holder nå på med å fullføre et lokal bygg i byen Olimpo helt nord i landet, og håper snart det må stå helt ferdig og innvidd. Vil dere be for byen OHmpo og arbeidet der?

I dagene 27.29. september hadde vi jubileumsmøter i Concepcion. Den 29. september var det 4 år siden lokalet ble reist og innvidd og hvert år siden har det vært spesielle møter i anledning av dagen. Også her fikk vi besøk av Bruno Müller og Anna Strømsrud og mange vitner fra forskjellige steder av landet. På søndag hadde vi dåp og på kvelden avslutning med brødsbrytelse. Midler vårt store distrikt her kan sendes til Josef Svartdahl. boks 59, Sarpsborg.

 

Deres for sjelers frelse Gunvor og Josef Iversen, Levt, Astri, Heidi

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com