STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

KORSETS SEIER 26. november 1968

 

Indianerne må hjelpes!

Av Anna Strømsrud

 

 Først en varm takk til alle dere som har husket meg med brev. Mange velsignede, oppmuntrende brever har jeg mottatt. Jeg har de alle liggende foran meg her på skrivebordet, og varme tanker går til den enkelte av dere. Jeg leser dem igjen og igjen, og de er meg til stor trøst her i ensomheten. Om jeg ikke kan se dere, så kjennes det at dere er nære i Ånden. Det gir meg nytt mot når jeg leser at du ber for meg hver dag. Rekkevidden av din tjeneste forstår du nok ikke nå, men en dag skal alt åpenbares. Og jeg oppmuntrer deg av hele mitt hjerte:

Fortsett å be for meg, be inderlig, jeg trenger det så sårt. Gud signe deg rikt.

Det åndelige klima  her i Paraguay er veldig .hardt. Mange ganger når jeg ligger på kne for Herrens åsyn for å be, makter jeg ikke å si et ord. Det blir bare sukk. Astrid og jeg snakket ofte om det, at vi måtte ha forandret oss. Hjemme var det så lett å be. Men jeg tror likevel ikke at vi er forandret, men forholdene. Midt i menigheten hjemme, blant skarer av venner, vidunderlig sang og musikk og mektige prekener, det løfter jo ånden opp og fyller en med bønn og lovsang. Takker du Gud for menigheten din, for samfunnet med de hellige? Du aner ikke hvor rik  er.

For en uke siden kom jeg tilbake hit med den nye jeepen. Den er jeg veldig begeistret for. Vi stengte alle vinduene når vi reiste gjennom de verste støv-skyene, og vi var forundret over hvor rene vi var da vi kom fram etter den noe over 50 mil lange reisen. Med den gamle jeepen, hvor støvet trengte seg inn overalt, så vi nesten ut som indianere alle etter få mil. Det fine, røde støvet er som en plage i denne sonen, men en vender seg til det også.

En indianerfamilie til var kommet til Eben-Ezer mens jeg var i Asuncion. Jeg ble så glad over å møte dem der da vi var innom på turen oppover. Han er en indianer som gjerne vil ut av den elendigheten de lever i, og nå  gir vi ham en anledning der ute. Ennå har ikke papirene på jorden til indianerne gått helt igjennom. med det mens jeg var i Asuncion. Selv om det er mange øvrighetspersoner som sympatiserer med arbeidet vårt, så merkes det likevel at det er mange motstandere. Mange så nok helst at indianerne døde helt ut, at de i alle fall holder seg langt inne i skogen. En av disse .er sjefen for statens jord- og skogeiendommer i denne sonen. Han er så veldig elskverdig når jeg taler med ham, men ellers gjør han alt han kan for å hindre papirene. Jeg snakket med flere mens jeg var i Asuncion, høye militær-sjefer,  ministre, og til og med en av sekretærene til presidenten. Jeg taler indianernes sak. De lovte å hjelpe oss. Tillatelse til å bruke jorden har vi, men jeg er ikke fornøyd med dette. Jeg vil ha full sikkerhet for at mine kjære venner fra skogen kan bo trygt når de bestemmer seg for Eben-Ezer.

Kjære venner, hjelp oss og å be om at dette må lykkes Jeg tror at Gud formår å føre også denne saken igjennom til herlig seier, slik at indianerne kan få dette stedet, et sted hvor de kan komme til når de blir jagd og fortrengt fra mange av de stedene de nå er på.

Det var kjært å møte indianerne igjen. Jeg har jo vært borte fra dem i over en måned. Det herjer veldig mye sykdom i sonen her nå, også blant

 

 

paraguayene. Meslinger og etter-sykdommer går som en pest, og mange er døde. En dag ble syv barn begravet samtidig her på kirkegården. I Consuelo’y var det mange syke, også høvdingen. Det var så gripende da vi kom inn i hytta hans. Han rakte begge hendene i været og takket Gud i Jesu navn fordi vi var kommet tilbake, og ville at vi skulle be for ham. Stakkar, han var så syk, og hadde mye feber. Det kjentes så åpent og godt å be for ham.

Ellers kommer det rop om hjelp fra forskjellige plasser. Verst er det i Tranquerita, et nytt sted som vi ennå ikke har besøkt. Det kommer beskjed om at omkring 20 er nylig dødd, og det er mange syke. Lensmannen i sonen der har varskudd myndighetene her i byen, og de igjen hadde spurt etter meg mens jeg var i Asuncion. Så fort veien tørker opp etter dette siste regnet skal lensmannen dra med oss innover der. Det er ganske langt. og vi må nok regne med å gå en del, for det er ikke vei. Må Gud hjelpe oss å gi oss visdom slik at vi kan bringe dem både åndelig og legemlig hjelp.

  Jeg ville så gjeme spørre om noe når det gjelder Eben-Ezer. Jeg har latt rydde vekk ca. 12 hektar skog, og plantet en del manjokka og mais, likeså har vi plantet hvete. En stor, fin åker har vi som skal høstes nå i oktober, og nå gjøres det i stand for planting av ris. Alt planter jeg med tanke på indianerne som skal komme, likeså for internat-barna. Vi regner med at vi må hjelpe indianerne med mat til de selv får plantet og får seg åkrer. De kan jo ikke leve av ingenting. De pengene jeg har fått ut er gått mye til disse forberedelser der ute, likeså til huset i byen. Mange av indianerne er i en elendig forfatning. De lever slik midt imellom sivilisasjon og ikke siviliserte. De får alle sivilisasjonens ulemper, som sykdom osv.. men ikke noe av dens velsignelser.

Det er en kolossal utfordring til misjonen, vi har veldige muligheter og åpne dører overalt. Nå har vi vel også ved Guds nåde fått lagt en grunn for arbeidet. Vi har et sted å bo i byen hvor vi arbeider ut fra, jord til indianerne har vi fått, jeepen har vi til å ta oss fram med, og hele dette enorme feltet er åpent. Jeg kjenner meg på ingen måte kompetent til å lede hele dette store arbeidet, men takker Gud tross alt for hva vi ved hans nåde har fått gjort. Og mens jeg ber og venter på forsterkning, så fortsetter jeg kampen. Og Gud har lovt å gi styrke til hver eneste dag. Om jeg blir trett iblant, så er jeg likevel så uendelig lykkelig fordi jeg får være her. Tenk at Gud har betrodd meg dette hellige kallet! Be mye for meg.

Anna Strømsrud

Indianerne er sikkert noe av det mest forsømte av folk i verden. Ja, ofte blir de nesten ikke regnet som mennesker. Vi håper inderlig at søster Strømsrud får de nødvendige midler til å hjelpe disse mennesker. Hun har jo ved Guds hjelp fått sikret indianerne et pent stykke jord. Anna Strømsruds utsendermenighet er: Pinsemenigheten i Lårdal, og hennes kasserer er: Bjørn Midtbø, Øvre Lårdal.

Midler kan også sendes til kasserer for Sør-Amerika-misjonen: Olaf Gunby,   Ullevålls-veien 9. Oslo l. Postgiro 203102.

Hans Svartdal

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com