STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 KORSETS SEIER, onsdag 9. januar 1974

 

INDIANERKOLONIEN HJEMSØKT AV UVÆR

 

Anna Strømsrud

 

 

 Taket på kirken i indianer-kolonien Ebenezer, Paraguay, er blåst vekk. Det er gått en uhyggelig storm over Ebenezer. Det skulle vise seg at hele det nye kirketaket var blitt stormens rov.
Misjonær Anna Strømsrud skriver:
,,Jeg er fortvilet, det likesom stanser opp for meg. Jeg får ikke svar på de mange hvorfor som presser på. Ingen andre hus, bare kirken kom til skade. Den ligger så høyt og fritt. Ikke kunne jeg be og ikke kunne jeg gråte da jeg stod og så på det hele. Jeg ble så forstemt i mitt indre. Jeg så for meg midlene som de elskede, trofaste misjonsvenner har ofret, og nå lå det der ramponert og ødelagt. Taket var kastet flere meter vekk, og mye av trematerialene var blitt til pinneved. En del av disse kan kanskje brukes om igjen. Verre er det med platene - aluminiumsplater som er flenget opp og revet i stykker. Jeg har ikke gjort opp regnskapet ennå, så jeg vet ikke nøyaktig hva taket har kostet, men jeg antar at med arbeid og materialer vil det komme på ca. ni til ti tusen kroner. Å, mine elskede, jeg er så fortvilet! Hvorfor? Hvorfor? Det gjør det ikke mindre sårt å vite at katolikkene nå triumferer fordi det er pått slik med den første evangeliske kirke som blir bygget der ute i sonen. Be for meg."

Så langt Anna Strømsruds brev. Misjonær Kjell Ame Johansen, som arbeider i Pedro Juan Caballero står i nært samarbeid med Anna Strømsrud.

Han skriver: ,,Det blåste opp til et uvær som vi ikke har opplevd maken til med styrtregn, stormvind, lyn og torden. Da vi tidlig lørdag morgen gikk ut, møtte det oss et syn som var mer enn trist. Vi hadde gledet oss sammen med

 

indianerne og paraguayerne over  kirkebygningen." Så beskriver han skaden i  likhet med det Anna har beskrevet. ,,Fra nabohuset hører jeg det roper: Det vil nok blåse ned alt sammen. Fryd fra katolikkene for tapet."  Han skriver videre: ,,En sak som denne anbefaler seg nesten selv til full innsats hjemme. La oss vise for Gud og for verden at vi står med. Vis ved kjærlighetsgaver til Guds sak at taket kan komme på kirken igjen."

Lederen for menigheten i Lårdal i Telemark - han er kasserer for Anna Strømsrud - skriver: ,,Dette er et hardt slag for alle som har vore med å kjempa for å få opp eit Guds hus på Ebenezer. Men hardast er nok slaget for Anna som har stått i brodden for det

heile. Og hun er nærmast fortvilet tor  korleis  nye  midler skal skaffast. Men kanskje mest fortvilet over dei midler som er gått tapt, gitt av dei mange offervillige misjonsvenner. Kan vi rekke henne ei hjelpande hand slik at bygget vert fullført? Ved at alle kjenner sitt ansvar skulle ikke offeret være så stort.

 

For Anna Strømsruds misjonsfelt

Helsing Bjørn Midtbø

 

Menigheten i Lårdal i Telemark står som utsendermenighet for Anna Strømsrud. De har vist en strålende offervilje. Men vi synes det er riktig å la dette oppropet gå videre gjennom KS, da det sikkert er flere som gjeme vil være med å hjelpe vennene til et nytt tak på kirken. Vi vil derfor anbefale saken på det beste, og ønske Guds velsignelse over hver glad giver. La det være et varmt håndslag til våre venner der ute som har lidd dette store tap. Send din gave til Anna Strømsruds kasserer Bjørn Midtbø, 3863 Lårdal. Med dette er saken anbefalt på det aller beste.

Hans Svartdahl misj.sekr. Erling Andreassen, formann i arbeidsutvalget

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com