STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 

 

 

Fra en religiøs indianersamling i Yvaviju.

Vi bygde folkeskole der i 2008

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com