STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Korsets Seier, 4. mai 1990

Nytt lokale innvidd i Yby Yau

Lars M. Førland 

 

18. mars ble en merkedag for menigheten i Yby Yau. Det var en dag vennene hadde sett fram til lenge. Å kunne ta i bruk et nytt redskap i det evangeliske arbeidet. Et gudshus med en vidåpen dør for stedets befolkning, strategisk plassert midt i sentrum av landsbyen.

Så var det også samlet mange mennesker med glade ansikter på «kirketrappen» denne vakre søndagsmorgenen med ordfører og kommunestyremedlemmer i spissen. Og byens lokalradio var også til stede og kringkastet det to timer lange innvielsesmøtet til stedets befolkning med radiodirektøren som hallomann.

De som kanskje var mest takknemlige til Gud denne dagen var vel Eva og Candido Figueredo, som har stått for menigheten i flere år og som har vært den drivende kraft under den lange byggetiden.

- En spesiell takk går til våre venner i Norge i dag, foruten deres hjelp hadde ikke dette lokalet blitt bygget, sa Candido Figueredo i sin velkomsttale. Og takken ble også rettet til dagens spesielle gjest, Thorleif Iversen fra Alta pinsemenighet. Gjennom innsamlingsaksjoner i Norge har vår bror samlet inn midler til bygget. Han fikk også æren av å knytte opp det nasjonalfargede båndet foran inngangsdøren.

 

Så fortsatte festmøtet inne i lokalet med skriftlesning og bønn, og en sanggruppe fra Asuncion slo tonen an og fikk forsamlingen med i lovsangen. Og Paraguays tradisjonelle musikkinstrumenter, gitar og harpe, var i bruk.

Det ble også tid til hilsener fra flere tilreisende, bl.a. byens ordfører og brødre fra andre steder, før broder Iversen talte Guds ord. Han minnet bl.a. om at lokalet var et middel, en plattform i evangeliets tjeneste for å nå de mange som ennå ikke hadde funnet fram til Gud. Han uttrykte også sin takknemlighet over å få være med på denne dagen, og hans ønske var å formidle alle disse inntrykk til vennene i Norge, og på en spesiell måte de venneflokker og personer som hadde gitt midler til kirkebygget.

Figueredo som ledet festmøtet kunne opplyse at det var kommet gaver fra Norge i anledning høytiden, og et par hilsener derfra ble også opplest. Det var også blomsteroverrekkelser til dem som på en spesiell måte hadde vært engasjert i byggingen, vår unge nasjonale bror som hadde vært byggmester, broder Iversen og en venn av broder Figueredo, som hadde gitt midler til kirkebygget. Her må også nevnes de mange givere til «misjonsfondet» som har hjulpet med å reise kirkebygg, ikke bare her i Yby Yau, men også flere steder i Paraguay.

Med dette nye lokalet sentralt plassert i landsbyen Yby Yau har menigheten fått en viktig plass å arbeide ut fra, og hvor en ser muligheter til å nå nye møtefremmede mennesker i distriktet.

Det er verd å nevne at Yby Yau er et meget viktig knutepunkt, der flere ferdselsårer møtes. Det er en jevn strøm av nye innflyttere til stedet, og det er disse mennesker de mange evighetsvandrere som menigheten gjerne vil nå ut til med evangeliets ord. 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com