STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

KORSETS SEIER, 6. mars 1971

 

KARISMATISKE MØTER I PARAGUAY

 

Lars Førland

 

 Herre, fyll meg med din Ånd, ja, fyll meg med din Ånd. La kjærlighetens bølge gå over mitt liv. Herre fyll meg med din Ånd"

Pastorer, misjonærer og ledende brødre fra åtte forskjellige samfunn var samlet i et lite baptist lokale, og med opprakte hender og åpne sinn sang de dette bønnekoret, skriver misjoriær Lars M. Førland til K.S. fra Paraguay.
Han fortsetter:
Dette skjedde i forbindelse med en ukes "retiro espiritual" hvor vi hadde besøk av et par brødre fra Argentina. Disse dagene var avsatt til bønn og innvielse for Guds åsyn. Våre gjestende brødre talte gripende om sine egne erfaringer. De tilhørte ikke pinsevekkelsen, men var ledere innen andre samfunn, som inntil i dag ikke har forkynt eller akseptert Åndens dåp og de åndelige nådegaver. De var kommet til "topps" innen sine respektive samfunn, teologisk skolerte og pastorer i Buenos Aires. Likevel kjente de at det var noe som manglet i deres liv. Svaret var Åndens dåp. Men da Herren fylte dem med sin Ånd, ble det også kamp og brytningstider. Mange innen deres samfunn forstod dem ikke lenger. Men for dem selv ble det begynnelsen til et rikere liv og en rikere tjeneste. I dag blåser Herrens vind over mange samfunn i Argentina, kunne de fortelle, og mange får motta Åndens fylde i sitt liv.

Flere av de paraguaiske brødre brakte mektige budskap fra Gud.

 

Det var hellighetsforkynnelse og sønderknuselse og en ekte kjærlighetens atmosfære var merkbar.

Flere av de paraguaiske brødre som var samlet denne uke representerte menigheter som ennå tar avstand fra andsdåpen og nådegavene. Hvor godt var det ikke å prise Gud sammen med disse brødre! Det ble bønn om renselse og et hellig liv. Tårene rant, og Gud var så underfull nær oss alle. Så begynte en ung søster fra den anglikanske kirken å tale i tunger for første gang i sitt liv, og det ble bedt for de andre pastorene som ennå ikke hadde mottatt sin åndsdåp.

Tre offentlige møter ble holdt i Filadelfiamenighetens store lokale i Asuncion hvor det var samlet fullt hus med venner fra flere evangeliske samfunn.

Det var en merkbar sønderknusende ånd under møtene. Guds lys ble satt på, og mange fikk møte Gud på nytt.

Vi tror at disse dager vil få følger i tiden framover. Det er nå på tide at de evangeliske menigheter i Paraguay kan nærme seg hverandre. Det ser ut som om den Hellige Ånds vind blåser dit den vil i våre dager. Kirker som før var motstandere av Åndens dåp, er nå åpne for denne sannheten. De tørre ben i dalen begynner å få liv og Kristi brud istandsettes  til opprykkelsen. Pris skje Gud! Vi som et pinsefolk må bare takke Gud og be om en fornyelse av vår egen åndsdåp .... skriver misjonær Førland.

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com