STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier lørdag l.juli 1978

 

Caacupe, Paraguay:

 

Pinsestevne med jubileumsmøte bibelstudium og dåp

 

Gunvor Iversen. 

 

I februar måned 1963 begynte de norske pinsevenners misjonsarbeid i den sentrale sonen i Paraguay. Et lite hus ble leid for møtene i Caacupe, og like etter ble lokaliteter leid i en utkant av Piribebuy og likedan i byen Ypacarai. I dag er en livskraftig virksomhet i gang i distriktet, og mange er blitt frelst, døpt og tillagt de to selvstendige menighetene en i dag har i området. Arbeidet omfatter i dag byene Caacupe, Tobati, Arroyos y Esteros (ute på landet) Atyra og Ypacarai, som er en selvstendig menighet, videre Nuclear Uno, som ligger nord i landet.

 

 Under pinsestevnet i Caacupe i år fortalte Josef Iversen litt om hvordan han og og hans hustru ble ledet til å begynne dette arbeidet, og en takket Gud for hans trofasthet gjennom 15 år. Et kor, som stadig gikk igjen i dette spesielle møtet, som ble holdt pinseaften, var: «Hasta aqui nos ayudo Jehova.» Det er: Hittil har Herren hjulpet.

Foruten det vanlige menighetsarbeid har en i Ypacarai et barnehjem, i Atyra holder den norske skolen til, og i Caacupe har en et evangeliesenter, som forbereder radioprogram og tar seg av litteraturarbeidet.

For øvrig under pinsestevnet i Caacupe i år ble det holdt spesielle bibelstudier over emner som omvendelsen,   rettferdiggjørelsen, dåp i vann, dåpen i den Hellige Ånd og om oppstandelsen fra de døde. I disse bibeltimene underviste Kjell-Arne Johansen, Knut Stuksrud og Josef Iversen.

Regnet hindret nok noen fra å delta, men det var rike dager med mye velsignelse fra Gud. Særlig var nok bibelstudiene til stor hjelp, ikke minst for «de nye på veien». 2. pinsedag ble en søster døpt, og en skiltes etter tre dagers samvær med takk til Gud. «Hasta aqui nos ayudo Jehova.» 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com