STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 4.desember 1968
Ny misjonær til Paraguay

 

«Da sa Herren til meg: Si ikke du er for ung. Men til alle dem jeg sender deg til skal du gå, og alt det jeg byder deg. skal du tale. Frykt ikke for dem for jeg er med deg, og jeg vil redde deg, sier Herren.» Jer. l. 78.

Det er med glede og takk til Gud jeg gjør mitt kall kjent gjennom K. S. Men jeg kjenner også en beven for det store ansvar det innebærer å reise ut i Herrens tjeneste, og for de store oppgaver som venter. Det som jeg før har oppfattet som et krav fra Gud og en byrde, er blitt til bare nåde. «Tenk hvilken nåde det er av Gud, at jeg får være hans sendebud.»
I flere år har jeg hørt Gud tale til meg. men den første tiden visste jeg ikke hva det Innebar. For ca. 3 år siden ble det klart i for meg at det var til Paraguay Gud kalte meg. Etter hvert som i jeg har fått nåde til å gi rom og| «livsmuligheter»  for  det  jeg kjente i mitt indre, har jeg opplevd en herlig glede og befrielse.

Jeg ble frelst 18 år gammel ved Bjerkely ungdomsskole, og i 1960 kom jeg blant pinsevennene. Samme år ble jeg døpt og tillagt menigheten i Alvdal og Bellingmo. Når jeg ser tilbake på den vel Gud har ledet meg, blir mitt hjerte fylt med takk for alle vel­signelser, for hans grenseløse omsorg, og framfor alt, for hans bevarende makt.

I 1,5 år har jeg hatt gleden av å være med i Betania-arbeidet i Alta, og det har vært en særlig god og interessant tid for meg. Jesus har på en spesiell måte vist meg sin grenseløse kjærlig­het og omsorg, og han har rikelig velsignet i de forskjellige arbeids­oppgaver der. Sist vinter gikk jeg på en bibelskole Orsa i Sverige, og der fikk jeg møte Jesus på et underfullt vis: Han døpte meg i den Hellige Ånd. Etter denne opplevelsen har jeg kjent en enda større trang etter å være med å virke for ham. 

 

 Jeg ville så gjerne få være med å spre lys og fortelle om frelsens vei til dem som lever i hedenskapets mørke. Mitt ønske og inderlige bønn er at jeg må få, være til hjelp og velsignelse for noen som ennå ikke har hørt om ham jeg elsker framfor alt Jesus.

Med dette anbefaler jeg meg til misjonsvennenes forbønner.

Deres medarbeider

Gunvor Westgård.

ANBEFALING

 Når nå søster Gunvor Westgård har gjort kjent sitt misjonskall, vil vi gjennom K. gi l henne vår anbefaling.

 Søster Gunvor er født den 24/2 1936 i Tolga, døpt i desember 1960 og tillagt menigheten her l. mars 1961.

 Hun er en varm og virksom kristen og har vunnet menighetens fulle tillit. Vi tror at Herren har en gjerning for henne i Paraguay, som hun kjenner seg kalt til. Med sin utdannelse som syke­pleier og jordmor vil hun sikkert bil til hjelp og velsignelse der.

Vi anbefaler henne til venners forbønn og økonomisk støtte.

For  Alvdal  og  Bellingmo pinsemenighet

Harald Ekeberg,

forstander

Vi synes det er en god løsning at søster Gunvor Westgård kan reise til Atyra. Hun er vel kvali­fisert for oppgaven og vil sikkert bli til stor hjelp og velsignelse der ute. Hun har jo ved siden av sin åndelige instilling hatt en god praksis i barmhjertighetsarbeidet i Alta. Vi håper derfor at det må legge seg til rette økonomisk, slik at intet skal hindre henne fra å komme ut.

Lykke til. søster Westgård. og lykke til. dere som sender henne.

Olaf Gunby, Hans Svartdahl

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com