STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Korsets Seier  1985

 

Misjonæravskjed i Filadelfia Røros

 

Nylig tok Røros og omegn Pinsemenighet avskjed med sin mi sjonær Gunvor Westgård, henholdsvis i Røros og på hennes hjemsted i Øversjødalen. På begge steder var det møtt frem mange venner for å ta en verdig avskjed med sin avholdte misjonær. I anledningen var det pyntet til fest, med en rikelig og god bevertning som søstrene hadde ordnet i stand. I festen ble det holdt tale både av forstander og utsending, og mange som ønsket å gi henne noen gode ord med på reisen. Det var noen helt igjennom gode samvær som vi minnes med takk til Gud. Søn dag 6. januar på Røros deltok og så musikkvenner fra vår nabomenighet i Alvdal, Nordøsterdal Pinsemenighet, som var innbudt for anledningen. De spilte og sang til rik velsignelse med sine friske og gode sanger.

 

Dette blir søster Westgårds fjerde periode i Paraguay. Som utdannet jordmor har hun tidligere ved siden av misjonærgjerningen vært meget opptatt i sykearbeidet der ute. Denne gang kommer hun til å bestyre barnehjemmet i Ypacarai som Pinsevennene driver, sammen med misjonær Hennie Marie Rasmussen som reiser sammen med henne fra Fornebu tirsdag 15. januar. Perioden denne gang vil vare om lag et år, mens misjonærene Førlands blir hjemme i Norge for å hvile. Gunvor som har vært aktivt med i menigheten på Røros mens hun har vært hjemme, vil bli savnet her i Bergstaden, samtidig som vi er glad for å kunne være med og støtte henne i arbeidet der hvor Gud har sendt henne. 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com