STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 21. september 1977

 

MISJONSKONTAKT

For tre uker siden hadde vi en indianer innlagt med svære hoggsår mange steder på kroppen. Han hadde slåss med faren sin, som hadde brukt øks på ham. Vi var redd at det ene såret gikk rett inn i lungen, og kjørte ham til sykehus, men der gjorde de ingenting med han, og han kom tilbake hit og var her noen dager, inntil han rømte. Siden kom han igjen med sårene fylt med et slags barkepulver, men det var ikke tegn til infeksjon, og nå er det snart grodd.

Vi har for tiden to TBC-pasienter innlagt. Den ene er en enke med 4 små barn, den minste er bare 2 år gammel. Hun har en voksen sønn med, og han og kona hans må ta seg av barna samtidig som de skal ta fatt på nybrottsarbeid i kolonien.

Det er kommet flere nye familier i det siste. De er gått i gang med å rydde i skogen, for det er nå tid for å plante. Det er fort gjort å sette opp et hus. På 3-4 dager har de i hvert fall skygge og litt ly for noe regn. De første månedene de er her, hjelper vi dem alltid med mat og klær. De siste dagene har det vært «kø» utenfor lagerrommet, for det er mange som vil ha noe nytt. Det er høst, og vi har hatt noen kalde dager, så de kommer fra andre steder og vil ha et varmt plagg også.

Jeg har vært en del ute i skogen på sykebesøk i det siste. Det er kommet beskjed fra flere steder om at de vil ha besøk, og da er det gildt å kunne hjelpe. Det er forresten mye nød og fattigdom en blir stilt overfor på slike turer. Som regel samler det seg mange indianere i et hus, og da har vi møte før vi begynner sykebehand-lingen. Hvis vi da har en bok med bilder eller flanellograf, er det svært gildt for de fleste, skjønt vi finner dem som er helt avvisende når det gjelder å lytte til Guds ord, men det er helst ved første besøk.

Vi har også begynt utpostmøter på et nytt sted. En bror har samtalt med flere som er interessert i å høre Guds ord, og vi har vært der flere ganger. De første gangene var det mye folk til stede, men sist kom bare de nyfrelste. Katolikkene hadde vært ute med sine advarsler. Likevel hadde vi et interessant samtalemøte, hvor de nyfrelste fikk komme med sine spørsmål, og jeg tror det var veldig nyttig for oss alle.

Flere av vennene i menigheten har hatt og har prøvelser. En bror har helt plutselig forlatt familien sin, og ingen vet om han kommer tilbake. Han har hele tiden vært aktivt med. En søster - har vanskeligheter fordi hennes mann og sønn er beskyldt for lovovertredelser, og disse to bor i Brasil i «landflyktighet». Hun strever alene med høsting av åkeren og sine 10 barn. Ja, det er mye nød omkring en her, og mange bønneemner. Jeg nevner dette

 

for jeg tror at dere som står med oss i arbeidet, vil være med å be til Gud for disse venner som er i vanskeligheter.

Helgen 14.-15. mai 1997 hadde vi mange aktiviteter. 14. mai er nasjonaldagen, og da var vi sammen med skolebarna i paraguay ers koien. Det er 20 her fra kolonien som går der borte i år, derav noen voksne som går på kveldskurs for å lære å lese. Indianerne var svært fine i sine skoleuniformer, og de var riktig stolte der de defilerte sammen med de andre.

Også i år omsydde jeg mange sykehusfrakker til skoleforklær til småjentene. Det blir flere etter hvert, så det var litt av en jobb. Alle elevene fikk også turnsko og strømper, for det er ikke så kjekt å defilere barbent, skjønt det var de som gjorde det også.

15. mai hadde vi avskjedsmøter for fam. Jorud. På formiddagen var det møte her i kirken, hvor det var en stor forsamling av naboer, venner, og en del av indianerne fra kolonien. Det var mange som brakte sine hilsener, som vitnet om at våre venner var avholdt blant folket her. Om ettermiddagen var det møte her i kolonien. Noen av indianerne hadde kjøpt to sauer, og vi misjonærer fikk kjøtt stekt over ilden, og mandioka, mens de andre fikk litt kjøtt og ris.

Det er naturlig nok tomt etter Anne Lise og Ole Johs. Jorud, og vi savner dem, men om vel en måned kommer fam. Larsen, og da blir det liv i det store huset igjen. «Se, jeg er med dere alle dager,» var Jesu løfte til sine disipler. Godt at vi får oppleve at han er med. når vi stoler på ham. Hjertelig takk for all hjelp og forbønn. La oss fortsatt holde hverandres hender oppe.

Gunvor Westgård

Kjære søster Gunvor. Guds nåde og fred.

Takk for din hilsen. Det er gildt å høre fra deg. Jeg takker for den fine måten du forteller fra arbeidet på. Det er inspirerende og informérende. Jeg synes det er riktig at så mange som mulig av K.S.' lesere får del av det du forteller. Det er jo et stort og vidstrakt arbeid du står oppe i. Jeg forstår at dere har mange slags pasienter ved sykehuset, og at indianderarbeidet er meget spesielt. Dere trenger stor nåde og visdom til å gå fram på rette måte. Jeg forstår også at det er et stort tomrom etter Joruds. Vi håper og tror at Gud skal bruke Larsens, som nå er begynt. Vi håper å få en agronom senere.

Vi ønsker dere Guds rike signing. Hils så mye til alle de nasjonale medarbeidere og til alle misjonærene. Gud signe og styrke deg fortsatt i din store gjerning.

Hans Svartdal

misj.sekr. 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com