STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

  

Korsets Seier, 18.oktober 1996

Antropologer og misjon: «Saken har to sider»                                                                                  

 

 

- Vårt forhold til antropologene har to sider. På den ene siden har vi det kristne livssynet som vi hele tiden skal legge sterk vekt på. Men på den andre siden viser både historien og erfaringen at misjonen har begått feil som kunne vært unngått ved å lytte til antropologene.

Det sier prosjektsekretær Helge Bjørklund i Pinsevennenes Ytre Misjon, som samordner bistandsarbeidet på de felt der norske pinsevenner er engasjert.

- Vi kommer ofte inn med vår tenkemåte som ikke passer indianerne, og få av våre misjonærer har direkte utdannelse i antropologi. Men jeg vil også si at jeg får større og større respekt for de misjonærene som står i arbeid blant indianerne. De har tilegnet seg en kunnskap om indianerne som er betydningsfull, sier Bjørklund.

 

 - Motarbeider antropologene misjonen?

- Ikke alle, men noen av dem. Det har nok også å gjøre med deres personlige holdning til misjonsarbeidet. Pinsevennenes Ytre Misjon har fått tildels sterk kritikk av en gruppe antropologer fordi vi skulle ha bygd for fine sykestuer og skoler for indianerne. Men hva man ikke sier er at vi hele tiden har gjort dette i samarbeid med indianernes egne ønsker og landets standard.
 

- Føler misjonen seg presset til å gå på kompromiss med sin overbevisning?

- Nei! Vi kan gjerne snakke med antropologene, men vi lar ikke deres synspunkter gå ut over det kristne menneskesyn som gjør oss til en misjonsorganisasjon, sier Helge Bjørklund. 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com