STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Korsets Seier 2.mai 2003

 

Fin tid i Paraguay

 

Helge Flatøy

 

 

 DEN SISTE MÅNEDEN har vært veldig interessant. Har hatt to nye regionale misjonskonferanser, sammen med nasjonale pastorer. Vi har også fått muligheten til å besøke to andre kirkesamfunn, der en av dem nå har bestemt at de vil støtte misjonsarbeidet hver måned.

Opplever at flere og flere her nede begynner å se at også her har de et ansvar for å sende arbeidere til andre deler av verden. Ikke det at arbeidet her på noen måte er ferdig. Danmark sender misjonærer, selv om de selv er regnet for et unådd folkeslag. Men misjonsbefalingen sier jo både og.

Menneskene her er jo fattige, arbeidsledigheten enormt høy, og her om dagen kunne en av landets største aviser fortelle at over 70% av alt som kom inn til staten går ut i korrupsjon. Menneskene her mangler så godt som alt, men det betyr ikke at de ikke ser sin mulighet til å være med å velsigne andre.

Det blir som hva Paulus sa til Korinterne i 2 Kor 8 at han formante de rike og velstående Korinterne om å være rause i sin misjonsiver, som de fattige i Makedonia var. De gav over evne, og når Paulus var litt tilbakeholden med å

 

 ta imot deres offer, da han jo visste hvor fattige de var, insisterte de på å få være med å hjelpe.

Samtidig fikk jeg se i en av de kristne avisene at antallet norske misjonærer gikk ned med 50 i fjor. Vi har det godt, men la ikke vår velstand bli så viktig at det fantastiske budskapet om en mulighet til et bedre liv i himmelen, kommer i andre rekke. Vi må gjøre mer. Ikke bare her i Sør-Amerika, som fremdeles er et viktig misjonsfelt, men også alle andre steder, der mennesker ikke har hatt muligheten til å få del i det vi har.

Fikk for en liten stund siden en gave av Flekkefjord Pinsemenighet, dette har gitt oss muligheten til å kjøpe en av de to PCene vi trenger for å kunne drive dette arbeidet videre på en god måte. De to pastorene som leder misjonsarbeidet, har samtidig ansvaret for flere menigheter. Det de gjør har de tatt som en ekstra oppgave, Selv reisene de må gjøre for å inspirere og undervise om misjon, betaler de av egen lomme.og undervise om misjon betaler de av egen lomme.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com