STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

  

Korsets Seier, 18.oktober 1996

På samme nivå i menighetene                                                                                  

 

 Indianer og hvit står side om side i alle de fleste menigheter KS besøkte i Paraguay, og ulikhetene nedtones. Det er gjort forsøk på å organisere indianerarbeidet som en egen organisasjon. Man har fryktet at indianerne skal bli den tapende part. Men hittil har man ikke gått til et «likt skritt.

Misjonen har fortsatt mye» å utrette blant indianerne. Ikke bare på grunn av deres fattigdom, men også på grunn av den heller kjølige holdningen øvrige innbyggere i Paraguay har til indianerne.

 


 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com