STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Korsets Seier 12. desember 1964

 

Store behov for lokale i Paraguay

 

Gunvor og Josef Iversen,

 

Kjære venner hjemme i nord!

 

Det er gått altfor lang tid siden vi sist sendte en hilsen, men det er det samme problemet for oss, som for flesteparten: tiden strekker ikke til.

Ved Guds store nåde står alt bare bra til, og det er herlig å få være med i striden! Ja, for strid er det kamp om sjelenes frelse! Det er mange «hender» utrakt for å gripe tak i sjelene i dag, det får en til stadighet erfare. Og det er heller ikke de store skarer som lar seg gripe av evangeliets budskap. Men når en tenker på at Noah arbeidet i 120 år uten å se en eneste omvendt og uten å bli mismodig, så kan jo heller ikke vi miste motet. Men Paraguay har aldri opplevd en virkelig vekkelse, og det er det vi ber om og venter på. Vi har vært så heldige og hatt flere besøk i den senere tid, bl. a. har vår kjære bror, Bruno Müller, som er pastor for menigheten i Paso Cadena, besøkt oss 3 søndager på rad. Den ene søndagen hadde vi som tekst i søndagsskolen, Baal og hans profeter, og om Elias hvis offer ble oppbrent av himmelens ild. Resultatet av denne søndagsskoletimen ble at en litt eldre dame dagen etterpå samlet sammen alle sine santos (helgenfigurer) og laget et stort bål ute på gårdsplassen. Halleluja! Måtte det gå samme veien med resten av «husgudene» rundt omkring. Katolikkene har jo en helgen for hver dag i året, så det er mange nok å velge mellom. I de såkalte «santerias's» er store glassdisker og vegghyller fulle av slike helgenfigurer og madonnaer i alle størrelser, som en kan få kjøpt fra 25 øre og oppover til svimlende priser. Det er helt nifst om en skulle komme til å forville seg inn på et slikt sted hvor tusenvis av malte øyne stirrer dødt på en.

En annen søndag, på et utpostmøte, fikk familien besøk av en slektning som er spiritist. Det pussige sammentreff var at han hadde akkurat det samme navnet som trollmannen i Apostlenes gjerninger, nemlig Simon.

 

Han kom kledd i fullt utstyr, en lang svart kappe med bittesmå knapper sydd fast over det hele, og med krone på hodet. Han kom i flott bil, for han har tjent seg til milloner på denne avskyelige   «forretningsvirksomheten» sin. Han holdt et svare leven og tilslutt ville han falle på kne for Josef, men da syntes Josef det fikk være nok. Det er Gud vi skal tilbe sa han, la oss be alle sammen. Og dermed falt de alle på kne, og det ble et bønnemøte av de sjeldne, alle ropte og bad til Gud, og det ble aldeles for hett for trollmannen   Simon,   som stakk av og ropte av full hals: «Falske profeter, falske profeter!»

Neste søndag har vi velkomstfest for Bergljot og Olav Norheim, som nylig er kommet ut. Da må vi antagelig sende ut innbydelseskort som inngangstegn, for ellers vil nok lokalet bli altfor lite. Når det er fest, vil alle komme!

Vi har sett på flere tomter, og det er mange som ligger ganske bra an og til rimelige priser. Vær med oss i bønn angående denne sak, kjære venner.

Løsenet er å få et eget lokale, da det vi nå leier er blitt overdratt til en slektning, og vi vet ikke hvordan denne vil stille seg til fortsatt utleie. Det er ikke så lett her i Caacupé, den katolske høyborgen i Paraguay, å få leid et lokale for evangeliske møter, det har ingen god klang i de flestes ører. Og selv om de skulle sympatisere med oss, så tør de ikke vise det. Det kan koste dem jobben deres, eller om de skulle ha en forretning, ville de miste kundene sine osv. Derfor var det beste om vi med tiden kunne få satt opp et eget lokale. Be med oss over saken, kjære misjonsvenner.

De beste hilsener fra deres utsendinger i Caacupé,

Gunvor og Josef Iversen,

Lem og Astri. Mcal Estigarribia 63,

Caacupé, Paraguay.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com