STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 15. februar 1964

 

Nye framstøt i  Paraguay

 

Gunvor og Josef Iversen 

 

 Vi vil sende en hilsen til alle våre forbedere og villige ytere som holder våre hender oppe i striden her ute i Paraguay, for vårt vedkommende Caacupé. Det er faktisk som en hvileplass hvor en henter ny kraft, dette at en har kjære misjonsvenner som gjør det mulig for oss å være her. Hjertelig takk for all forbønn, kjære venner!

Nå forberedes den store festen for La Virgin de Caacupé (Jomfruen av Caacupé). Vi er overbevist om at dere ikke kan sette dere inn i katolisismens virkninger på folket. Det må sees. Når en i den første tid hørte folket si, på forespørsel om hvordan det stod til: «Håper på Jomfruen,» trodde en det bare var for å si noe imot oss, men dette med jomfru Maria sitter veldig fast i folkesjelen. Det har nå vært 4 katolske misjonærer her som har holdt undervisning i kirken, på plassen utenfor kirken og i bydelene. Jeg vil ikke her trette leserne med å fortelle alt vås og tøys som serveres. Vi tror likevel at Gud kan gjøre det samme nå som han gjorde på den store jødiske pinsefest. Guds Ånd fra himmelen fylte alle dem som trodde på Kristus, og lyden samlet folket for å høre evangeliet. Gud være lov! Herren, Gud i himmelen, er den samme.

 

 Vi har også tenkt å gjøre hva vi kan i disse dager for at folket skal få høre det livgivende ord. Vi har begynt med en serie møter for hver kveld, og vi kan muligens få ordnet møter om dagene så lenge denne festen står på. Vi har bibeldeler til utdeling, og så bruker vi sang. Det er en underbar styrke og nåde fra Gud at vi får være to, og sammen vil vi spre dette herlige evangelium.

På våre to utposter, Ypacarai og Guazurucai, holdes faste møter. På det sistnevnte sted fikk jeg en liten påminnelse om at djevelen virker også.
Ved et husbesøk sammen med en paraguayerbror ble vi i et hus møtt av en full katolikkfanatiker. Først svinset han rundt på plassen og uttalte noe på guarani, og så blinket det i stål. Kniven sitter fremdeles løst i paraguayersliren. Men vi kom uskadd fra det. Alltid er vi avhengig av Herrens beskyttelse.

Vi hadde også gleden av å delta med Kastberg i Asuncion på et par møter sør i Paraguay for kort tid siden.

Må Herren rikelig velsigne våre paraguayerbrødre som står på «muren» også i denne del av landet.

 

Under dette merke stod de gamle før,
under dette merke enn Guds helter dør.
Skulle vi da svikte der hvor de stod fast?
Fold det gamle merke ut.»

 

Paraguay for Kristus!

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com