STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 18.september 1971

 

 

Motganger kommer, men tross alt

SEIRER EVANGELIET

Josef Iversen 

 

Buenaventuro bodde nå i Hugua Po'i. Hans far, som var indianer, var gift med en paraguayerkvinne. De hadde fått seg jord inne i denne ,,roa" som ble kalt Hugua Po'i. Sammen med far, mor og andre søsken hjalp han til å få reist det nye hjemmet midt i et villniss av utallige vekster. Paraguays jord blir så rik på dem når den ikke blir dyrket på en tid.

Men ikke bare jorden hadde ville vekster, også menneskesjelene var tilgrodd med alskens vekster. Otoniels Moragas heter den åndelige rydningsmannen her inne. Han svinger Åndens sverd og ber og lengter etter at Ordet som sås ut skal bringe frukt i det åndelige villniss som hele Paraguay i grunnen er nedgrodd med. Håp og tro er noe en også har bruk for. De har det ikke alltid så greit våre innfødte brødre i Paraguays bygder og byer. Det har ikke noen av paraguayerne, egentlig. Indre uro og kriger har herjet og ødelagt ned gjennom tidene. Riktignok har nåværende president sittet lenge ved makten, men allikevel gjærer det og ulmer i folkesjelen, og fattigdom og nød har aldri den katolske kirken maktet å lindre tilfredsstillende i sitt flere år hundrelange virke. At Paraguay ligger langt inne i hjertet på Sør-Amerika gjør ikke kampen lettere  for dem som velger fedrelandet fremfor å følge strømmen av emigranter som drar til Brasil, Argentina eller andre land. For en som ikke er født og oppvokst i landet, er det en hemmelighet hvordan den vanlige paraguayer-familien får nok til livets opphold. De kan jo ikke leve av drikke matte eller terere, som er to paraguayanske te-drikker, den første varm og den andre kald. De brukes mye, det vet en som har vært i landet en tid. En gang skal lykken også smile til guarani-folket, tenker de. De har jo engang hatt sin gullalder. Mange prater endog om gullet som ble gravd i jorden under krigen mot tre nasjoner for over hundre år siden.

Som ovenfor nevnt, Otoniel Moragas var villig til å ta over ansvaret i Hugua Po'i etter at den tidligere lederen flyttet til Concepcion. Og Buenaventura var blitt frelst og døpt. Men så hendte det  fryktelige  og uhyggelige. Hvem hadde vel tenkt dette? Ja, hva skulle slikt bety?

 

 På veien til arbeidet en tidlig morgenstund møter Buenaventuro en tidligere kamerat som kom imot ham med ladd revolver, og han fyrte av. Revolveren klikket, og uten at en har fått kjenskap til detaljer, kom budskapet til oss om at Buenaventuro var blitt sin overfallsmanns morder.

Otiniel var ikke seg selv etter dette. Alle offentlige møter ble innstilt. Dog ble det bedt i stillhet. De "los incredulos" (vantro) var også blitt meget skuffet. Så var de ikke bedre de "los evangelicos" (de evangeliske) heller da. At det var krangel, slagsmål og mord, hendte nok, men at en som trodde på Jesus kunne komme bort i dette var uforståelig. Det underlige var at omtrent på samme tid, men på en annen kant av landet, ble en innfødt troende bror spart fra døden ved en innskytelse han fikk til å ta en annen vei enn først bestemt. De troende ble utsatt for et forferdelig overfall som truet med fullstendig utslettelse av virksomheten. Men de troende stod fast og Gud gav seier.

Ved noen venners hjelp, Gud har alltid noen som er lydige, fikk vi kjøpt et gammelt hus av bord-planker til vennene i Hugua Po'i. Selv delte vennene det opp så vi kunne få til et lite lokale på et annet sted også. De skar nytt siv til å tekke taket med og gikk i gang med å reise sitt eget, lille, men pene lokale, etter beste paraguayervis. Da lokalet var ferdig, ble det kalket helt hvitt, så det riktig lyste av det, og på innvielsesdagen var de svært for nøyde med resultatet. Det ble nytt liv i vennene. Satan hadde ikke klart med sitt forferdelige og grusomme angrep å kue vilje og mot. Sønderknuste, men med nytt håp, reiste den lille troende gruppen seg av tausheten. Nye mennesker besøkte møtene og Otoniel Moragas ble sendt bud på fra andre kanter for å forkynne evangeliet. På en av sine turer fikk han i et møte be med hele 18 atten sjeler, og ny kraft ble også dette samvittighetsfulle vitne til del.

Og unge Buenaventuro, vår dypt ulykkelige venn, har på ny fått tro seg frelst ved Guds tilgivende nåde.

Jo, evangeliet går sin seiersgang, tross alt!

 

Misjonskasserer: Josef Svartdal, Boks 59, Sarpsborg.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com