STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 1978

 

Atter dåp i Caacupe

 

Josef Iversen 

  

Søndag 19. februar var dåpsvannet på nytt i bevegelse i Caacupe. Vi hadde da gleden av å døpe to ungdommer som nylig hadde fått et nytt møte med Gud.

Vi hadde også gleden av å ha Juan Fredricksson fra Chile med oss. Fredricksson, som også hadde sin hustru og datter Carina med. har vært bibellærer på ungdomsleiren i år.

 

I avskjedsmøtet til Petter Berg 11. januar ble to ungdommer døpt og denne gang var det også to unge som ble døpt til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.

Det var en mektig kraft rådende i møtet og i ettermøtet segnet en ned på gulvet under Guds kraft og ble liggende helt avslappet idet hun lovte og priste Gud på sitt morsmål og i fremmede tunger. 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com