STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

KORSETS SEIER 4. november 1972

 

NYTT GUDSHUS I PARAGUAY

 

Josef Iversen. 

 

Under siste Sør-Amenka-konferanse ble det bl.a lagt fram en god rapport fra Paraguay Vi hadde lyst til å føye til at for Concepcions vedkommende var det et høydepunkt i 1971 som ikke kom med i rapporten, og det syntes vi ville dele med KS's lesere og alle som elsker arbeidet der ute, ber og ofrer for det, nemlig lokalbygget i Fuerte Olimpo helt nord i landet

Dette lokale ble innvidd 3 januar 1971 og ble et verdig tillegg til de andre lokalbygg som etter hvert reises i Paraguay. Riktignok tok det sin tid for lokalet ble ferdig, men vi takker alle våre  trofaste forbedere og ytere som gjorde det mulig å reise også dette gudshus Det ligger 385 km fra Concepcion og 695 km fra hovedstaden Vi er også glad for at menigheten på stedet fikk sin eldstebror for om lag to år siden, så arbeidet kan føres videre. Be for Ezequiel Moragas Sanchez. Be at han må få kraft til å holde ut i alle strabaser  og kamper.

 

Klimaet der oppe er nokså varmt, og det kan bli ensomt, så langt fra andre troende venner i landet. Rapporter fra Olimpo forteller om framgang i arbeidet.

For selve byen Concepcion var det også en begivenhet i 1971, nemlig den spesielle møteserien på idrettsplassen Eugenio A. Garay hvor tusener samlet seg for å høre Herrens ord Det skulle gi bud om at nå begynner også Paraguay å åpnes mer og mer for evangeliets klare lys ,,0g dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle forlkeslag, og da skal enden komme " Ennå er det nok mange byer og landsbyer i Paraguay som ikke har forstått Jesu evangelium om riket.

Må Herren velsigne alle våre misjonærer der ute og våre innfødte brødre som bærer budskapet ut, videre ut i guaranifolkets rike

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com