STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Korsets Seier 5. juni 1968

Hørt i Capitan Zosa, en av utpostene ...

 

Av Josef Iversen

 

«Vil du ha en appelsin? Eller vil du ha terere?»  Vi var på gårdsplassen til br. Felipe og hadde satt oss ned på stolene som var bydd oss, og kona til Felipe kom med ovenstående spørsmål. Appelsin er mye brukt her for å stille tørsten, og terere er paraguaysk te med kaldt vann, som også er brukt for å stille tørsten. Mens vi sitter der, begynner kona til Felipe å fortelle. Først om hvor vanskelig det er å være en kristen og siden om hva Gud har gjort i hjemmet dere.  Hun forteller: «Piken vår var blitt meget syk. Vi sprang hit og dtt, om dagen og om  natten, søkte på alle vis for å få henne frisk igjen. Men alt var nyttesløst.

Så en dag fikk vi høre at don Ramon var lege. Felipe min mann og jeg gikk til ham og spurte om det hadde seg så. Vel, sa don Ramon, jeg er nok ikke lege, men jeg vil vise dere en vei. Gi dere helt over til Gud.»  Kona til Felipe regner det vel som naturlig at jeg skjønte at de ved dette tidspunkt bad for piken deres, hun nevner det ikke, men etter denne tid da de hadde hatt tontakt med don Ramon,  som hadde begynt å tale Guds ord helt av seg selv, var piken deres blitt frisk! 

Jeg sier at don Ramon hadde begynt å tale Guds ord helt av seg selv. Saken er nemlig den at han i sin ungdom hadde hatt kontakt med Guds ord gjennom sin  far og  en misjonær som hadde tatt seg av ham.

 

Men han hadde ikke levd etter Guds vilje. Etter mange  vanskeligheter inn vidde han sitt liv til Gud og begynte å vitne og arbeide for Gud det hans fritid gav ham anledning til.

I denne tid traff altså Felipe og kona hans på ham. og han ble dem til underfull velsignelse.  «Men  nå vil ingen av var familie ha noe mer med oss å gjøre,» sier kona til Felipe. «Min mor og likedan svigermor holder oss for dyr, som har forlatt alt og ikke bryr oss om noen ting! Vi kan ikke forlate det vi har,» sier hun. «men må  følge vår overbevisning på tross av vår familie.»  Hennes mann  Felipe er nå døpt, og vi håper snart at også hun sammen med flere andre lar seg senke ned i dåpens vann etter Jesu befaling. 

Denne Ramon, som vi har fortalt om, er nå kontaktmann på stedet Capitan Zosa, leder møtene der og gjør det han kan for å vinna mennesker for Gud. 

Midler til vårt arbeid her i Concepcion-distriktet i Paraguay kan sendes til Josef Svartdahl, Boks 89, Sarpsborg. 

Natten kommer da ingen kan arbeide.

 

Gunvor og Josef Iversen,  Casilla Correo 64, Concepcion, Paraguay.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com