STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

PYMs misjonsmagasin nr 2 - 2008

 

Skolebøker på lokale indianerspråk

 

  Nå kan ava-guarani -indianerne i Paraguay lese sin egen historie på sitt eget morsmål. Skolebøker på guarani foreligger klare til bruk etter et prosjekt der PYM-bistand er en av samarbeidspar tnerne. Det opplyser Eli Bjørnebråten som er prosjektansvarlig i PYM.

 

LANG MISJONSTRADISJON
Helt siden 50-tallet har norske pinsevenner arbeidet blant indianerne i Paraguay. Da indianerne ytret ønske om å lære å lese og skrive på eget morsmål ble det søkt Norad-midler til et slikt prosjekt. Prosjektet omfattet bygging av skoler, støtte til tilpasset undervisningsopplegg,

organisasjonsutvikling og nedskriving av sin egen kultur og tradisjon. Nå foreligger de første skolebøkene, men prosessen har tatt lang tid.  

 

LANG OG GRUNDIG PROSESS
Det hele begynte med at en del eldre indianere fra ave guaranistammen tok kontakt med misjonærene for å få hjelp til å ta vare på egen kultur. Det gikk flere år før arbeidet med å lage den første læreboken kunne starte. Prosessen tok tid fordi arbeidet måtte utføres av indianerne selv. De bruker andre ord og fortellermåter når utenforstående hører på. Fortellerne valgte selv hva de ville ha med.

 

SANGER OG BERETNINGER BEVART FOR ETTERTIDEN
Det ble gjort lydopptak av fortellingene, og arbeidet med å systematisere etter tema kunne begynne. Så var det en ny runde med fortellerne for kontroll. Samtid ble tegninger og bilder samlet inn. I 2005 ble 27 bøker ferdigstilt. Da forelå også en egen ordbok på ava guaranienes eget språk. Her er det også forklaringer og henvisninger til spansk. I tillegg var de tre første kassettene med sang klare. Dermed er melodier og sangtekster bevart for ettertiden. Dette arbeidet ble kjent blant andre indianerstammer som ønsket tilsvarende tiltak for å ta vare på sin kultur. I 2007 startet arbeidet med lærebøker til mbya-stammen. Dette arbeidet skal gå fram til 2009. Skolebøker på lokale indianerspråk 2 - 2008 Misjon og bistand

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com