STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

  

Fredens Sambånd oktober 1976   

 

Kjære venner! Guds fred!

"Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste" 2. kor. 5: 18

"No puede el mundo ser mi hogar.... her i verden har jeg ei mitt hjem". - Ja, slik lød sangen fra en ganske enkel paraguayer-hytte et stykke fra Eben-Ezer. Natten kom sigende på, myriarder av stjerner kom til syne og myriarder av insekter innledet sin fasinerende nattkonsert. Vi var samlet 1015 stk. til et lite husmøte. Evangelisten ledet og talt på guarani, og vi nykomlingene prøvde etter beste evne å synge med på spansk eller guarani.

Til tross for de meget enkle og primitive omgivelser, var dette en av de store opplevelser ved å komme hit til Paraguay. Tross meget enkle kår, hadde noen av disse mennesker opplevd noe av evangeliets forvandlende makt, og de vitnet også om at så mye i deres tilværelse var blitt så mye bedre.

Vi kom til Eben-Ezer den 18.10.76 og for å komme til denne paraguayer-hytte, måtte vi bruke både bil, bena og hest gjennom jungelen. Elisabeth og Ruben fikk oppfylt sitt ønske om å ri innover jungelen til hest. Og så den konserten fra paddene. Jeg har aldri hørt maken! (Hør frosker i urskogen - (real-radio - 152 kb) KLIKK!)

Vel, det ble en forunderlig opplevelse å komme til dette kontrastenes land, landet som vi vet Gud har kalt oss til. Reisen forløp fint, og vi ble møtt av en hel flokk misjonærer. Vi ble innlosjert på misjonens hus ved barnehjemmet i Ypacarai. Her er misj. Førlands. De har virkelig gjort et fint arbeid både på barnehjemmet, og i menigheten.

Det var som å komme hjem til sine egne! Vi bodde der i tre uker, og ble da godt kjent med barna på barnehjemmet, og menigheten,

 

 

og selv om det var vanskelig å snakke sammen, var det godt å oppleve at vi var søsken i Herren. Det er en riktig fin og ung menighet.  Siden har vi besøkt fam. Struksrud og fam. Kvalsund i Atyra. Der hadde de bibelskole, hvor venner fra ulike deler av landet var kommet sammen for å studere Guds Ord. Misjons-stasjonen her i Atyra var meget fin. Den Norske Skole er også her. Blir ledet av Kvalsunds.

Lørdagen etter at vi var kommet, ble det arrangert velkomstmøte for oss i Ypacarai. Gilt var det å oppleve at vi var velkommen.

Nå har vi fått oss et riktig kjekt hus i Asuncion, og har så smått begynt å studere spansk hos en lærer. Men sannelig blir det ikke bare å studere på timene, hele dagen er studie, for nesten alt er annerledes enn i Norge, og så har vi hushjelp, og det er kanskje den beste lærer, for da må vi snakke spansk hele dagen. Det er jo ellers mye som skal ordnes når en kommer slik som utlending, og mange praktiske ting må ordens og skaffes til veie slik at en kan få etablert seg, men vi synes det har gått over all forventning. Tilvenningen til både klima og ny mat har gått fint hittil, selv om magen ikke har vært helt fornøyd hele tiden.

Så vil vi takke dere alle som har vært med i bønn og offer slik at det ble mulig å reise ut. Vi vet at vi er sendebud i Kristi sted, be for oss, at det lykkes!

 

Deres i Herren

 

Brit-LajIa y Rudolf Larsen

 

Casilla de Corrco 1890 Asuncion, Paraguay

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com