STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Leonard Pettersen i Paraguay 1965

 

”Sør-Amerika – Framtidens kontinent”

 

Kapittel 4

 

Hos Bybergs i Ypacarai

 

Så kom turen til å farte rundt på vennene Bybergs vordende misjonsfelt. Som før sagt, Ypacarai, byen på 10.000 innbyggere, var jo allerede «i deres hender», og de holdt møter nokså regelbundet, mens Byberg selv med hjelp av et par paraguayere bygde seg et lite hus. De hadde kjøpt en liten eiendom som sikkert blir både vakker og trivelig når tomten blir ryddet og ferdig. De håpet endog på å sette opp et barnehjem eller liknende, så snart som forholdene lå til rette for det.

Ute i distriktet som de skal arbeide på, besøkte vi et par byer med atskillige tusen mennesker, og hvor det så vidt vites ikke fantes evangelisk virksomhet av noe slag. Tenk hvilket åndelig mørke! Det ble sagt at det ikke fantes lege i disse store landsbyer, som lå litt unna hovedvei og med vanskelige forbindelser på grunn av dårlige veier. Dette forklarer da også de dystre tilstander der inne. Men våre venner er beredt til å gå inn gjennom disse åpne dører og bringe det glade budskapet til slike som sikkert aldri har hørt navnet Jesus nevnt som frelsernavn. Det de kjenner til, er alle «santos» (helgner) og knapt nok det. Det er underlig å tenke på at slik hedenskap ennå rår i Sør-Amerika.

Med disse streiftog omkring på vennene Iversens og Bybergs felt tror jeg å ha fått et nokså godt innblikk i det store arbeid som venter på deres innsats.

Også her kom dagen for oppbrudd, og min ferd stod østover mot Brasils grense, hvor jeg skulle besøke indianer-misjonen i Paso Cadena.

Til kapittel 5: Paso Cadena

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com