STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

  VART LAND Lørdag 30. november 1968

 

Stiller diagnoser og trekker tenner


Klokken seks om morgenen star folk utenfor klinikken og venter. De kommer med forskjellige lidelser. Det finnes ingen lege her, men vi gjør så godt vi kan. Lytter på lunger og hjerter, stiller diagnoser og gir medisiner. Vi tar ingen sjanser, for dette er pa­sientenes eneste mulighet, skriver misjonær Lisbeth Jensen til Vårt Land fra en liten landsby i Paraguay som heter Atyra.

Bilder

I september i år reiste misjonær Asta Hadland til Norge på ferie, og Lisbeth Jensen fikk i oppdrag å avløse henne. Egentlig er hun utsendt til pinsevennenes felt i Chile, men skal være en av Atyras innbyggere i ett år. Misjonær Ger­da Lillian Aardalen venter  også på avløser, slik at hun kan komme hjem på ferie.

Den prektige klinikken og misjonærrboligen ble reist for ca. to år siden, da misjonærene Aardalen og Hadland skulle ta til med nybrotts­arbeid. Mange syke har på disse to årene funnet veien til klinikken, og mange små paraguayere har her sett dagens lys for første gang.

hver torsdag ettermiddag står det kø utenfor. Det er store og små son vil bli kvitt verkende tenner. Også tannleger må vi «leke». I hvert fall må vi trekke ganske mange tenner. Folket er i behov av hjelp, og da er det godt vi kan rek­ke ut den hjelpende hånd de sø­ker.

 

 

 

Paraguay et hardt land for evangeliet, men en får se frukter av arbeidet også her. En for en tar i mot evangeliet som er en kraft til frelse for hver den som tror. Men vi håper at mange, mange flere må søke Gud. skriver Lisbeth Jensen.

Hun forteller at det er så stille i Atyra. Larm og bråk eksisterer ikke. Landsbyen ligger ensomt til, omgitt av skog og jorder.

Vårt Land er en kjærkommen gjest. selv om den ikke er dagfersk, mener Lisbeth Jensen som her slapper av med avis og kaffekopp. Til høyre klinikken og misjonærboligen i Atyra.

 

En blir ikke særlig orientert her om hva som skjer ute i verden, og det er grunnen til at jeg nå vil takke for Vårt Land. Riktignok har vi ikke kommet lengre enn til septembernumrene, men hva gjør vel det? Festlig er det å sette seg ned om ettermiddagen med en norsk avis. Vårt Land kommer med verdens-snytt til oss, skriver  Lisbeth Jensen, som altså til gjengjeld sen­der avisen litt lokalnytt fra Atyra.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com