STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 11. januar 1969

 

Litteraturspredning på misjonsmarken

 

Av JOSEF IVERSEN 

 

Vi har hatt gleden av å spre, kristen litteratur til mange under vår tid i Paraguay. Bibelselska­pet her selger enkelte ganger store partier ganske billig, og mange får anledning på den måten til å stifte bekjentskap med hva Guds ord sier. Under vår tid i Caacupé kjøpte vi tusenvis av traktater, påstemplet den innfødte menighets navn med adresse, noe som kunne være litt av en jobb. Under den store katolske festen den 8. desember ble de delt ut til de mange som besøkte byen. Guds ord skal ikke vende tomt tilbake. Vi har hatt salgsbod på torget i byen med bibler, bibeldeler og traktater og ellers er traktater blitt delt ut.

Da vi begynte vårt arbeid i Caacupé, reiste vi også ned til nabobyen og gikk fra hus til hus og bød fram bibler og bibeldeler. På et gatehjørne traff vi en mann.

Bildet: Slik ser omslaget til Johannesevangeliet ut. «Agna viva»- ”Levende vann” — tilbys paraguayere

 

Etter å ha vist fram vår dyrebare vare, utbrøt han: «De donde viene Usted?» - «De Noruega.».

Hvor kommer dere  fra?” – ”Fra Norge.”) Da mannen fikk høre at jeg var kommet så langt borte fra og så meg i virksomhet med bibelsalg, ble han meget forbauset. Komme helt fra Norge for å selge bibler, på gaten i Ypacarai, Paraguay, det var det reneste vanvidd! Men ikke langt fra hjørnet hvor denne samtale fant sted, nnvidde misjonærene Sigrunn og Oddvar Byberg et pent gudshus, hvor Bibelens lære ble forkynt og praktisert. Flere ble på innvielsesdagen døpt og tillagt den skare av alle jordens ætter og stammer og folk og tunger som  elsker denne underlige boken som gjør folk salige også Paraguay.

Skulle noen føle seg minnet om å gi en gave til vårt litteraturarbeid  på dette  nye stedet vi nå er, kan det sendes til Josef Svartdahl. boks 59, Sarpsborg, mrk.: Til lltteratur-misjonen l Concepcion, Paraguay.» Vi har nå fått stensilert bibelkurs av Fritjof Vallon, oversatt til spansk og håper å gjøre mer når midler kommer til denne gren av arbeidet. Ikke la denne hilsen gå deg forbi.

Alle gaver vil bli kvittert i Korsets Seier.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com