STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 22. MAI 1998 KORSETS SEIER

 

PYM evangeliserer unådd indianerstamme i Paraguay

 

"Tidligere ble evangelistene våre forsøkt forgiftet, men nå har medisinmennene ønsket oss velkommen til områdene sine"

Oddvar Johansen
tekst og foto 

 

 

 Om ikke lenge kommer evangeliet til å lyde friskt og klart blant de totalt uevangeliserte Mbya-indianerne i Paraguay. De Norske Pinsemenigheters Ytre Misjon (PYM) har tatt utfordringen som indianernes medisinmenn har «velsignet», og vil dra inn med massiv hjelp til den unådde stammen, såfremt norske pinsevenner vil være med i satsingen.


Vi må ikke glemme vår egentlige oppgave i alt det øvrige viktige arbeid vi holder på med, nemlig å nå menneskene med evangeliet.

Det sier mangeårig misjonær Ingvald Skretting til Korsets Seier, når han presenterer det kanskje viktigste evangelise-ringsprosjekt man har stått overfor på lang tid i Paraguay.

I en tid da det fokuseres svært mye på å nå unådde folk med evangeliet, står norsk pinsemisjon og frelste indianere i Paso Cadena klare til å gå til Mbya-stammen med evangeliet. Det kan bli et spennende prosjekt, men det krever at vi satser det vi kan så fort som mulig.

Evangelister står nå klare til å dra inn i de unådde områdene, og gi dem evangeliet, leseopplæring, og ellers andre ting de måtte ha behov for.

Vansklig virkefelt

Vanlig mby'a-boplassMbya-indianeme lever i et reservat bare 40 kilometer fra Paso Cadena, der norsk pinsemisjon startet sitt arbeid for mange år siden. Mens mange indianere fra forskjellige stammer har søkt frelse, og menighetene vokser opp, har Mby’a-indianerne holdt seg på god avstand fra misjonen og deres representanter.

- Vi har forsøkt å starte opp før, men forholdene var svært vanskelige, og de som forsøkte å forkynne evangeliet for dem, fikk virkelig merke at det var upløyd mark, sier Ingvald Skretting, som er feltrepresentant for norsk pinsemisjon i Paraguay.

De som reiste inn til stammen med evangeliet ble ikke bare motarbeidet, men de ble bl.a. forsøkt forgiftet, slik at de måtte reise fra stedet så fort de kunne. Etter hvert døde forsøkene ut, og stammen har som sådan ikke tatt imot evangeliet, selv om en og annen av dem har søkt frelse ved at de har flyttet ut av reservatet.

Svært primitive

Tuka-fulgen som gir fjær til "den hellige pynten"Mby'a-indianeme er et primitivt folk. De arbeider med jord og jakt, og tar leilighetsoppgaver som de får av storbøndene som har kjøpt opp områdene rundt reservatet. Men dette blir svært tilfeldig, og de tjener altfor lite til å kunne leve er noenlunde normalt liv.

- Problemet er at skogene er i ferd med å forsvinne, ettersom storbøndene hogger dem ned. Det betyr færre muligheter for de jaktelskende indianerne til å skaffe seg mat for dagen, sier Skretting.

Som så mange andre indianere tilber de forskjellige slags avguder. Frykten for gudene er stor, og mange lider under de plager dette fører med seg. Me-disinmennene har stork makt over folket.

Det er fire medisinmenn som styrer landsbyen. De har total m akt over menneskene der. Det de sier er folkets lov, og den som ikke retter seg etter deres ord, er ille ute.

Medisinmennene har så stor makt over folket at de tar dem med seg inn i et hus, stenger døra, og slipper dem ikke ut igjen før de er åndsbesatte.

 

- De har helt klart vært imot det budskapet vi forkynner. Medisinmennene er egentlig intelligente, og oppdaget tidlig at evangeliet setter menneskene fri. Derfor sa de til oss at dersom misjonen får anledning til å forkynne sitt budskap i indianerlei-ren, vil de selv bli arbeidsledige, smiler Ingvald Skretting.

Indianer ble jagd

Patrosinio i Paso Cadena er indianer og tilhører Mbya-stammen. Han kom til «sivilisasjonen» i Paso Cadena for å skaffe seg arbeid. Der kom han i kontakt med den kristne menigheten som norsk pinsemisjon har startet, og etter å ha hørt en tid, tok han imot Jesus i sitt hjerte.

Dette førte til at han ble jagd fra stammen han tilhørte. Men isteden for å gi avkall på sin nye tro, begynte Patrosinio å vitne for sin nærmeste familie.

- For ikke mange månedene siden ble også broren frelst og døpt i Paso Cadena, sier Ingvald Skretting fornøyd.

Nå håper man at det samme skal skje med flere, og at en menighet skal vokse fram blant den unådde indianerstammen.

Dette avhenger imidlertid i stor grad av om menigheter og enkeltpersoner her lyemme i Norge vil være med å støtte dette prosjektet.

Medisinmannen hos Mbya-india norne innser nå at de trenger evangeliet. ^Kom og hjelp oss". sier han til misjonen.

Evangelist drar inn

Gud har kalt en indianere-vangelist i Paso Cadena til å være plogspiss for dette korstoget.

Evangelisten Aparisio har kone og fire barn. Sammen vil de satse sitt liv på at Mby'a-indianeme skal bli frelst. De har brannen, pågangsmotet og språket, mens vi har pengene og andre ressurser som skal til for å lykkes i oppgaven.

- Det som nå har gjort saken annerledes er at de fire medisin-mennene i stammen har kommet og spurt om vi kan komme. Det er en sensasjonell vending, men viser bare at Gud har alt under kontroll hele tiden, sier Skretting til Korsets Seier.

De ønsker å få hjelp både til sitt åndelige og sosiale behov. Som alltid ønsker pinsemisjonen at disse tingene skal gå hånd i hånd. Men prosjektet skal bli mer enn et utviklingsprosjekts elv om det er positivt i seg selv.

- Vi vil som første skritt gå tungt inn med evangelisering, med mål å starte en menighet blant dem. Parallelt med det håper vi å kunne starte en skole for de mange barna som verken kan lese eller skrive. Analfabetismen er stor. Så langt jeg kjenner til, kan ingen i landsbyen lese. Derfor er det behov for kassettspillere med bibelen på kassetter, slik at de kan få Guds ord på denne måten, sier Skretting.

Økonomiske behov

Hele den norske flokken av pinsemisjonærer i Paraguay har vært samlet, og er enige om at dette er et prosjekt man nå bør satse på. Og at man trenger å gjøre det fort, slik at ikke anledningen går fra dem.

Ingvald Skretting sier at det er vanskelig å si hva prosjektet vil koste, men at man i første omgang vil kunne trenge ca. 200.000 kroner, mener han ikke er urealistisk!.

Selv om indianerne i Paso Cadena står bak sin utsending av hele hjertet, blir det helst i forbønn. Dette er viktig, men han trenger også underhold til seg og sin familie. For å kjempe mot makter og myndigheter blant den primitive indianerstammen vil Aparicio få 14000 kr i året, som i sannhet er langt mindre enn lønnsnivået i Norge!

Det er et stort behov for oss i menigheten å få sende en av våre inn til Mby’a-indianerne, sier Sebastian, som er den unge og visjonære lederen i pinsemenigheten i Paso Cadena. Menigheten har konkret utfordret norsk pinsemisjon om å stå sammen med dem i dette prosjektet. De vet at vi i Norge har de midler som kan gjøre underverker, og nå må vi ikke svikte dem!

- Vi kan bygge en kirke, som også skal benyttes som skole for indianerbama, for 100.000 kroner. Og det håper vi å få gjort srt snart som mulig, sier Skretting.

I tillegg til dette kommer utgifter til skolemateriell, søndagsskolemateriell, for ikke å glemme kassetter med Bibelen. For Guds ord må ut til alle, enten de kan lese eller ikke.

Skretting sier at de også ønsker å sette i gang et vaksineringsprosjekt av alle barna i Mbya-stammen.   Helsetilstanden er dårlig, og misjonen ønsker å løfte dem fra sin fornedrelse. 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com