STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 9.august 1969

 

MISJONSJEEP TIL ATYRA, PARAGUAY

SKAL AVLØSE OKSEKJERRE OG
GAMMEL PRIVATBIL

Syketransport ut fra misjonsstasjonen i  Atyra

 

Syketransport med oksekjerre

 

Arbeidet i Atyra er nå i full gang på alle måter. Ved misjonsklinikken hjelpes skarer av syke mennesker, og mange nye verdensborgere tas imot. Søstrene Lisbeth Jensen og Gunvor Veslgard som har avløst Asta Hadland og Gerda Aardalen. er midt oppe i et velsignelsesrikt arbeid. De har hendene fulle både som sjele- og kropps-hjelpere. Del er gledelig å vite at dette arbeidet som er så nytt. allerede har båret så rike frukter.

Det største behovet i arbeidet i Atyra i dag er noe skikkelig til å transportere syke og komme ut til utstasjonene med. Misjonsklinikken er den eneste i et stort distrikt, og ikke mindre enn 10 steder rundt Atyra får besøk til møter, søndagsskole og annen hjelp. Søstrene som har arbeidet ved klinikken, har måttet klare seg med oksetransport og en gammel bil som nå er avhendet.

 

De trenger sårt en Landrover til bruk i Herrens tjeneste der ute. En slik bil kan de komme fram med også i regnvær, når andre biler må melde pass. Hvi de ikke har noe å komme ut med,  blir de helt isolert, og det er uforsvarlig. Søstrene Hadland og Aardalen har nå satt i gang en innsamling til bil og vil utover høsten besøke en del menigheter i den anledningen.

Vi vet at det er mange som har hjerte for misjonsarbeidet, og som følger misjonærenes innsats med kjærlighet og offervilje, så vi våger å appellere til misjonsvennene om å være med og støtte denne sak. Vi vil også be menighetene ta vel imot søstrene når de kømmer på besøk.

Midler kan sendes til misjonskasserer Sveinung Hellebrekke, Notodden, merket ,,Misjonsbilen”

Hjertelig hilsen Georg Surland-Hansen

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com