STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier 20.mai 1968                                                                                

 

Norsk pinsemisjon innregistrert i Paraguay

 

Statuttene til Mision Norma

 

Atyra (K. S.): Det er en stor glede for samtlige misjonærer i Paraguay å kunne sende denne melding gjennom K. S., at vi har oppnådd innregistrering for misjonen her i landet. Som kanskje ikke alle kjenner til er det ikke full religionsfrihet i Paraguay. Vi har f. eks. ikke lov til å holde friluftsmøter, men er tvungne til å ha lokaler for å samles til møter eller også privat. Det er derfor en stor framgang for norsk pinsemisjon at vi nå har fått vår «Personaria Juridica» (Juridisk Person) i dokumentform. Vi er meget takknemlige til våre kolleger i Chile, vennene Karin og Hardy Mossberg. som har vært oss til stor hjelp ved å låne oss sine dokumenter. Med disse som grunnlag har vi utarbeidet formuleringen som passer for dette land. Denne ble så innlevert til advokat som fikk den godkjent i de forskjellige departementer og ministerier. Det tok flere mnd. før godkjenningen var et faktum, og honoraret til advokaten kom opp i 1500 norske kr. Nå gjenstår det å overføre misjonens eiendommer i dennes navn, da disse hittil har satt i navnet til de enkelte misjonærer. Dette gjelder f. eks. eiendommen til det påtenkte barnehjemmet i Ypacaral. lokalet i Tobati, klinikkbygget i Atyra og eiendommene i Paso Cadena. Heretter vil alt bli overført i misjonens navn. Dette vil også medføre en del utgifter, men det er en absolutt nødvendighet at det blir gjort.

For kort tid tilbake var alle daværende misjonærer på feltet; Bergliot og Olav Norheim, Anna Strømsrud. Sigrun og Oddmar Byberg, Asta Hadland og undertegnede samlet til generalforsamling i Atyra hvor statuttene for misjonen

 

 ble gjennomgått og godkjent med 100 % enighet. Misjonen er innregistrert under navnet: La Mision Noruega del Movimiento Pentecostal en Paraguay (norsk pinsemisjon i Paraguay), og har tatt som forkortelse for det lange navnet: Mision  Norma.

 Klinikken  i Atyra vil når den blir åpnet få navnet: La Clinica Evangelica Norma. Det spanske ordet for "norma" betyr på norsk: Norm, standard, grunnregel.

I styret for "Personaria Juridica" i velges hvert år og består i første "regjeringsår" av: President Oddmar Byberg, visepresident Asta Hadland, sekretær og kasserer Gerda Lillian Aardalen, l. revisor Olav Norheim, 2. revisor Sigrun Byberg.

Misjonen har sitt hovedsete i Ypacarai, og vi vil be alle våre venner hjemme å merke seg dette. Om f. eks. pakker skulle bli sendt ut, bør disse merkes foruten den enkelte misjonærs navn under adresse: Mision Norma. Oddmar Byberg. Ypacarai. Paraguay, S. A. Ved hjelp av misjonens dokumenter oppnår vi hele eller delvise toll-lettelser. Dette gjelder også bagasjen for nye misjonærer og ellers innførsel.

Vi takker Gud for dette store lyspunkt for misjonen her i landet og tror det skal bli til evangeliets fremme i det høykatolske Paraguay.

For samtlige misjonærer på feltet

Gerda Lillian Aanlalen.   

 

Statuttene til Mision Norma

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com