STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  Oppsummering av arbeidet PYM har hatt i Paraguay

 Viktige årstall

 

CONCEPCION fra 1952

 • Menighetsbygging i samarb. med Filadelfia Asuncion

 

BELLA VISTA og TRANQUERITA fra 1953 / 56 og senere

 • Forsøk på menighetarbeid
 • I 2023 er det en etablert kirke her.

 

PASO CADENA fra 1958

 • Menighet
 • Mange skoler i området - Dels NORAD-finansiert eller misjons-finansiert
 • Klinikk (enkel) - NORAD-finansiert
 • Mindre jordbruksprosjekt - NORAD-finansiert

 

CAACUPE fra 1963

 • Menighet
 • IBRA-studio
 • Norsk skole i tidligere misjonærbolig
 • Enepriode rehabilitering for kvinner

 

YPACARAI fra 1964

 • Menighetsarbeid – med utposter
 • Barnehjem. Først for ”vanlige” friske barn, senere for uføre barn. Misjons-finansiert

 

TOBATI fra 1966

 • Menighet

 

ATYRA fra 1966

 • Menighetsarbeid
 • Klinikk >
 • Norske skolen >
 • Bibelskole >
 • Evangeliesenter for gutter
 • Alt Misjons-finansiert

 

PEDRO JUAN CABALLERO 1967

 • Menigheter
 • Daghjem

 

YBY YAU fra 1967

 • Menigheter
 • Klinikk > overgitt til kommunen NORADs-finansiert
 • Indianerkoloni med mindre jordbruksprosjekt - NORAD-finansiert
 • Skole - Misjons-finansiert

 

DEN NORSKE SKOLEN 1974  i Atyra

 • Skole for norske barn

 

CURUGUATY fra 1981

 • Menigheter
 • Folkeskole
 • Videregående skole
 • Indianerkoloni, jordbruksprosjekt, veier
 • Leirsted først i Curuguaty, deretter i Fortun
 • Menigheter

SAN_PEDRO 

 • Menighet i Chore
 • Menighet i Santani

VILLA RICA fra 1987 

 • Menighet

 

BOKPROSJEKTET ”Kuatia ne’e” – indiansk folkeminnesamling.

 

 

FELLES BIBELSKOLE I ASUNCION

 • Samarbeid med Filadelfia, Asuncion og Encarnacion

 

SAMARBEID MED bl.a. Filadelfia Asuncion

 • Presidente Franco og andre steder.

 

Har hatt radio-arbeid i flere byer 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com