STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 1970

Han gjemte seg bak kirkedøra

Dagfrid Byberg                                                                                   

 

All  møtevirksomhet   må holdes for åpne dører i Para­guay. En venner seg til litt forstyrrelse utenfra. Mange forbipasserende stanser i døråpningen for å lytte. Juan Ortega var en slik. Flere ganger gikk han rastløs fram og tilbake utenfor kir­kedøren, stanset fem minut­ter og ruslet så videre. En kveld tok han plass bak døra som var slått vidt opp inn­over i lokalet. En kristen ungdom innbød ham til å ta plass på en

benk. Juan be­veget pekefingeren fram og tilbake (som betyr det sam­me som når vi i Norge rister på hodet. Kveld etter kveld inntok han sin plass bak døra. Var det sant dette han her hørte at Jesus var svaret på hans mange spørsmål? Han lengtet etter fred og mening med livet. Enn om han kunne få en samtale med misjonæren. Ville så gjeme skrive ned noen av bibelverkene  han  preket over.

Fra en ungdomsleir. Juan sitter som nr 2 i andre rekke, fra høyre

 Eller kanskje kjøpe en Bibel? Juan søkte evangeliets lys og han fant det. Lenge hadde han sin faste plass bak kirkedøra.  Ingen forbigå­ende måtte se han på et evangelisk møte. Da ville familien nekte han å gå mer. Ganske riktig. Forbudet kom, Juan ble borte en stund. Men evangeliet brøt fram i hans liv og frukten kom til syne i hjemmet. Det han hadde hørt, gjorde han så glad og tilfreds.

Så kom den store dag for Juan. Stemora kom med det uventede forslaget: "Skal vi gå til den evangeliske kirke i kveld?" Juan sto ikke bak kirkedøra

 

den kvelden. Sam­men tok de to plass på første benk. Han ville lære mer og har senere vært med å lære andre. Juan viste seg d være en flink søndagsskole-lærer, og har vært til stor hjelp i arbeidet.

Be for de unge i Paraguay og for søndagsskolebarna.

 

Tillegg ved Rudolf Leif Larsen:

Juan og jeg arbeidet sammen i Eben Ezer,Yby Yau i perioden 1977 – 1979. Han ble innsatt som pastor, jeg som eldse. Han var en flott fyr, dyktig til å ordlegge seg, vi sang sammen, og hadde det utrolig flott sammen.

Men omstendigheter gjorde at han måtte slutte i arbeidet der. Det førte i sin tur til at han ble hektet på alkohol, og med det utallige problemer.

Bildet: Juancito underviser i kirken på Eben Ezer 1978

Noen år senere ble han påkjørt og drept. Det var med stor sorg vi fikk vite det. En ung og lovende mann fikk ødelagt livet sitt på grunn av egentlige små, men feile valg.

Alikevel minnes jeg Juancito med glede…men også sorg.

Larvik oktober 2003

 

Hør Ole Johs og Juancito synger i 1975!!  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com