STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

           

Norsk Misjonsleksikon 1967: Paraguay.                                                                         

 

Republikken Paraguay skiller seg ut fra de øvrige stater i Sør-Amerika ved at landet er det mest indianske, idet guarani-folket her har funnet sitt hjemland. 96 % av befolkningen består av mestizos blandingsfolk av indianere og spanjoler, mens 40000 påstås å være fullblods indianere. Således tales både spansk og guarani så vel offentlig som privat. Ellers er landet romersk katolsk, men bare om lag 10 % oppfyller kravene kirken stiller til sine troende. Skotten Wilfred Barbrooke Grubb er misjonærpioneren i Paraguay. Han foretok den første dåpshandlingen i 1898 etter åtte års virke blant lengua-indianerne. Assemblies of God, frimetodister, mennonitter og sørstatsbaptister har stor virksomhet i landet.

Paso Cadena. Norske pinsevenner åpnet misjonsarbeid i Paraguay i 1957 da Ruth Kjellaas, Gunvor Johansen og Bergljot Nordmoen drog over grensen fra Brasil. De to førstnevnte hadde virket i Sao Jeronimo mens Bergljot Nordmoen var i Norge på ferie. De tok opp virksomhet blant indianerstammen guarani i Paso Cadena, dit indianeren Benjamin førte dem fra grensebyen Beila Vista i november 1957. De hadde med seg dokumenter fra myndighetene på 5 hektar jord som indianerne der oppe skulle få tildelt. Høvdingen for den lokale stammen møtte dem og ønsket dem velkommen. I et halvt års tid var de i Tranquerita, flere indianere ble omvendt og syke ble behandlet. Men på myndighetenes oppfordring la de nå sin misjonsvirksomhet til selve Paso Cadena, 12 mil inne i jungelen, hvor de ble tildelt et område på 10000 hektar land. Tre indianerstammer har tilhold her, bl. a. chiripa og den nærmest halvville guajaki. De fikk kjøpt en liten hytte av bambus med leirgolv og med en plantning av maniok, appelsintrær og bananpalmer inngjerdet med bambusrør. Det er 200 km til nærmeste sted der en kan handle og hente post Myndighetene er meget interessert i dette misjonsarbeidet blant indianerne, men motstanden fra katolikkene er fortsatt meget stor. Frantz Mangers-nes kom over fra Brasil

 

og hjalp de tre misjonær -søstrene i førstningen og var til stor hjelp for dem. Han døpte de to første paraguayere i Paso Cadena.

 Etter at Gunvor Johansen og Ruth Kjellaas forlot stedet for hjemreise, ble Bergljot Nordheim alene tilbake som misjonær. Hun hadde verdifull hjelp i den tyskfødte Bruno Muller som overtok «mannsarbeidet» og transporten med den gamle jeepen til Mangersnes. Søster Gunvor kom tilbake med sin mann Josef Iversen i 1962, men stanset bare en kort tid da de to av helsemessige grunner søkte til Caacupe i 1963 for å ta opp misjonsarbeid der.

Anna Strømsrud virket en periode i Paso Cadena helt alene som misjonær. Bruno Müller ble siden underholdt av PYM. I 1964 kom så Bergljot Nordmoen tilbake til Paso Cadena med sin mann Olav Nordheim. Da hadde Anna Strømsrud lagt arbeidet godt til rette ved å bygge skolehuset og klinikken selv om ikke alt var helt ferdigbygd. Skolehuset tjener som møtelokale og klinikken delvis som misjonærbolig. Nordheims har på kort tid etter ankomsten skaffet elektrisk lys og kraft til misjonsstasjonen og til en del indianerhus i nærheten. Et sagbruk er kommet i gang og grunnen er lagt til en ny misjonærbolig. Et internat er opprettet for skolebarn med lang vei hjem.

Møtevirksomheten synes å være fruktbringende Flere av paraguayerne har begjært dåp. Her er søndagsskoler med 40 elever, og folkeskolen har 30 elever.

Caacupe stasjon ble grunnlagt i 1963 da Gunvor og Josef Iversen av helsemessige grunner søkte bort fra Paso Cadena. Caacupe har omkring 20000 innbyggere som er meget katolske. Den første dåpshandling ble foretatt i 1966. Caacupe ligger fem-seks mil fra hovedstaden Asuncion ved «Presidente Stroessner», den nye interamerikanske autostradaen. Fra Caacupe har Iversens gjort fremstøt lot Guazuracai, Itaguira og Piribebuy, likeså mot Ypacarai.

Ypacarai. Denne byen er nå arbeidsfeltet til Sigrunn og Oddmar Byberg som kom hit etter et halvt års opphold i Brasil. I Costa Pucu, en by led 10000 innbyggere, et stykke unna Ypacarai, er en misjonærbolig under oppførelse og et barnehjem skal reises så snart som forholdene tillater det.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com