STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                               


Paraguay

 

Geografi

Paraguay er en republikk i Sør Amerika. Landet grenser mot Brasil i øst, Argentina i sør og sørvest og Bolivia i nordvest og nord. Landareal er 406 752 km². Hovedstaden er Asunión.  

Befolkning

Befolkningen består av 95% mestiser (av spansk og guaraní opprinnelse). Det offisielle språket er spansk, men guarani blir også brukt. Den største religionen er katolisisme. 3% er mennonitter eller protestanter.

Topografi

Landet deles i to av elven Paraguay som renner i nordsørlig retning. Området rundt eleven består av et bredt lavtliggende sumpområde. I vest ligger slettelandet Gran Chaco. Dette området strekker seg over grensene til Bolivia, Argentina og Brasil. Gressletter, sumper og busker karakteriserer vegetasjonen her. Høyere skogrikt landskap ved foten av Paraná i øst.

Klima

Paraguay har et subtropisk klima. I Asunción varierer gjennomsnittstemperaturen mellom 17 grader i juli til 27 grader i januar. I Gran Chaco kan temperaturen komme opp mot 45 garder på varme dager. Minimumstemperaturen ligger om lag på -2 grader. Det snør svært sjelden. Nedbøren kommer i all hovedsak i perioden fra desember til mars.

Fauna/flora

Faunaen og floraen i Paraguay er svært lik den vi generelt finner i dette området. I øst, hvor luftfuktigheten er stor, vokser tett eviggrønn regnskog. Skogen består av ulike tropiske trær, gress og bregnesorter. Vegetasjonen i Gran Chaco blir til sammenligning skrinn og fattig. Svært vanlig er de røde kvebrachotrærne som er svært rike på garve. Dyrelivet i Paraguay inkluderer beltedyr, gnagere, tapir, jaguar, maursluker, villsvin, dådyr, kaiman( alligator), og ulike slangearter. Blant fugler som lever i Paraguay finner man tukar, stork, hegre, rapphøne og parakitt og andre papegøyearter. Mange av fuglene har iøynefallende fargerike fjær.

Historie

Da europeerne i første halvdel av 1500-tallet kom til området som utgjør dagens Paraguay, var det bebodd av knapt en million guaraní-indianere, i tillegg til flere mindre indianerstammer. Man regner portugiseren Alejo García for å være den første europeeren som satte beina på paraguayansk jord - i 1525. Den spanske koloniseringen startet imidlertid ikke for alvor før i 1537. Etter hvert som koloniherrenes interesse for området avtok, begynte jesuittene å etablere misjonsstasjoner i området, den første i 1609. Virksomheten var kjennetegnet av selvforsørgende kollektivbruk og kunst-/håndverksaktiviteter, som utspilte seg i samarbeid med indianerne. Politisk uenighet førte imidlertid til at spanjolene fordrev jesuittene fra området i løpet av 1700-tallet. Områdene som utgjør dagens Paraguay og Argentina ble administrert under ett fram til 1620, da de ble innlemmet i visekongedømmet Peru. Ettersom det ikke fantes edle metaller i disse områdene, ble de primært brukt til jordbruk. Både Argentina og Paraguay løsrev seg fra Spania i 1811. 1800-tallets Paraguay var preget av ledere som styrte landet på diktatorisk vis, i et forsøk på å holde landet samlet mot fiendtlig innstilte naboland. Under diktatoren Gaspar Rodriguez de Francias styre (1814-1840) gjennomgikk landet omfattende sosiale forbedringer, men den som eksempelvis forsøkte å forlate landet fikk dødsstraff. Rundt 1830 utspilte det seg tallrike konflikter med Bolivia, ettersom grensene de to

 

 

 

 

 

 

landene mellom aldri hadde blitt etablert offisielt. Motsetningene mellom Bolivia og Paraguay førte sågar til regelrett krig ("Chaco-krigen") i 1932, der også rivaliserende amerikanske oljeselskaper var involvert - ettersom det etter sigende skulle finnes olje i traktene. I 1938, da grensene ble fastslått, fikk Paraguay tilkjent en stor del av det omstridte landområdet, men det var Bolivia som endte opp med den delen av området hvor man antok at det fantes olje. Mer enn 50 000 paraguayanere og bolivianere mistet livet under denne krigen.

Politikk

Paraguay hadde totalt 22 forskjellige presidenter fra 1938 og fram til 1954, da general Alfredo Stroessner kom til makten ved et miliærkupp. Stroessner ble, med sitt diktatoriske styre, sittende som Paraguays president helt fram til 1989. De opposisjonelle som ikke hadde gått i eksil, ble enten fengslet eller henrettet. Etter at Stroessner hadde blitt gjenvalgt for åttende gang i 1988, ble han bare noen måneder etter styrtet i et militærkupp. Lederen for opprøret, general Andrés Rodríguez, ble valgt til president. Rodríguez ivret for privatiseringen av statlige foretak, men landet opplevde like fullt bare en moderat økonomisk vekst - noe som førte til at presidenten mistet sin støtte i deler av befolkningen. I 1993 ble det første frie valget i landets historie avholdt. Det ble vunnet av Juan Carlos Wasmosy, som var kandidat for det samme partiet som Rodríguez tilhørte - Coloradopartiet. I 1996 lammet en generalstreik landet. Streiken var en protest mot enkelte liberale reformer som var blitt innført. I mai 1998 fikk Coloradopartiet påny bekreftet sin posisjon i landet, da Raúl Cubas vant valget med 53,9% av stemmene. Cubas ble imidlertid tvunget til å gå av i 1999, da landets visepresident, Luis Argaña (også fra Colorado-partiet), ble myrdet. Etter dette overtok Luis Gonzales Macchi makten i Paraguay.

Økonomi

Selv om Paraguay har hatt en sterk vekst i industrinæringen siden 70-tallet er fortsatt landbruk landets viktigste økonomiske kilde. Produksjonen i industrinæringen er knyttet opp mot handelsvarer fra jordbruk og skogbruk. De største næringene er tømmer og produksjon av kjøtt, utvinning av planteolje og produksjon av sukkertøy og frukt juice. Det finnes også tekstil-, glass- og sementfabrikker.

Kultur

Guaraní har i uendelige tider brukt enkle blåse og slaginstrumenter. Spesielt fløyter laget av tre, rytmeinstrument og bjeller. Gitaren og harpen ble innført av de spanske innflytterene og utgjør basis instrumentene i dagens musikk. Den eldste formen for folkemusikk er polkaen. Guarania, en sang som ble laget på begynnelsen av det forrige århundre har en fengende melodi og var det første musikkstykket som skilte seg ut fra den spanske kolonistilen. Mye av kunsten i Paraguay har sitt utspring i religiøse tradisjoner og er derfor også å finne i kirkene. Eksempler på tidlig spansk og indiansk barokk ser man i helgenskulpturene i fronten eller på prekestolene, og de prektige utskjærte altertavlene. Paraguay er likevel kanskje mest kjent for ñanduti, fantastisk håndverksmessig utførte og delikate kniplinger.

 

Informasjonen er hentet fra

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com