STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier 18. April 1986

 

Aksjon Håp gav ny skole til indianerbarn i Paraguay

 

Lars Førland

 

Det som engang startet i all enkelhet for ca. 27 år siden under skyggene av et tre på misjons-eiendommen i Paso Cadena, er nå blitt til tre pene og luftige lokaler av mursten.

Treet som ble brukt til «skolestue» for mange år siden, har vokst seg stort med tiden. Det har også Guds rike på stedet. Jesus selv sammenlignet engang Guds rike nettopp med et voksende tre.

Nærværende høvding i Paso var en av dem som for mange år siden var elev ved misjonens skole, og under innvielsen av de nye lokalitetene i Paso Cadena den 27. februar, takket han misjonen for de muligheter indianerbarna nå vil få.

Også flere andre hadde ordet under innvielseshøytideligheten, bl.a. den lokale dommeren fra nabobyen to mil unna, skolens rektor, misjonens representant og myndighetenes representant for indianerskolene i landet, fru Becker. Alle uttrykte glede og takknemlighet for gaven det norske folk hadde gitt.

Men det var nå ikke bare taler. Oppstilte skolebarn i sine blåhvite uniformer gav uttrykk på sin måte ved å synge av full

 

hals, og hele seremonien ble ledet av menighetens evangelist, Eulalio Garceh. Så ble det tradisjonelle båndet knyttet opp, og gjester og frammøte, ca. 400-500 mennesker, kunne ta lokalitetene i øyesyn. 

Men ennå var ikke dagen over. To store okser måtte bøte med livet for å gi middag til den store forsamlingen. Store kjøttstykker ble stekt på spidd over glør i en grøft. Og alle fikk spise. For mange av de frammøtte var ikke dette hverdagsmat.

Vi tilreisende som fikk overvære markeringen av den nye skolen, ble en stor opplevelse rikere. Det gjør godt å se at de midler som det norske folk så spontant samlet inn, gir resultater. 200.000 kroner ble bevilget Paso Cadena til dette formål, og resultatet er blitt tre vakre skolebygg og en restaurert lærerbolig.

Rudolf Larsen har vært den drivende kraft i fullførelsen av dette prosjektet. I et distrikt med stadig tilsig av innflyttere, vil misjonens skole bli et samlingspunkt for den oppvoksende slekt, ikke bare for indianerbama, men også barn fra brasilianske innvandrere og paraguayere. Vi tror at mange unge skal få noe både for hode og hjerte i tiden som ligger foran. 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com