STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

KORSETS SEIER 29. MAI 1998

 

Pinsekraften ryster byer og bygder i Latin-Amerika

 

Pinseilden har forvandlet Latin-Amerika fra et katolsk til et karismatisk kontinent. Hvert år strømmer millioner til de evangeliske menighetene, og de pinse-karismatiske utgjør 80 % av dem.

 

Oddvar Johansen, tekst og foto

 

 Pinsehøytiden kommende helg er langt mer enn en utfartshelg eller en tradisjonell kristen høytid. Den er et mektig bevis på at den pinse-karismatiske bevegelse går fram med stormskritt over hele verden. Man regner med at det er 500 millioner karismatiske kristne over hele verden. Latin-Amerika er det kontinent som har opplevd den hurtigst voksende pinsevekkelse de siste årene. Observatører mener at tre millioner latin-amerikanere søker frelse i året, noe som beviser at den levende karismatiske bevegelsen har stor appell blant folket. Dessuten er det pinsemenighetene den vanlige mann og kvinne i Latin-Amerika helst søker til. Den fargerike forkynnelsen og den engasjerende sangen tiltrekker dem.

 Vékkelseslandene

Assemblies of God er USAs største pinseretning, og et forholdsvis konservativt kirkesamfunn. Det er viktig å få sagt dette når man snakker om vekkelse i  Latin-Amerika. Mange tror at det kun er noe mer ekstreme retninger som opplever framgang. Men de etablerte pinseret-ningene opplever det også!

I et spesialnummer om Latin-Amerika i bladet Pentecostal Evangel, forteller en rekke misjonærer om hva Gud gjør i denne delen av verden. Enkelte land utpeker seg som vekkelseslandene. Disse er Brasil, Argentina, Panama, Bolivia og Guatemala. Men også i andre land rapporterer man om større vekkelser.

I Brasil har veksten vært utrolig stor. Da de svenske pinsemisjonærene Daniel Berg og Gunnar Vingren startet arbeidet i 1910, var pinsevenner et ukjent begrep. I 1950 hadde arbeidet vokst til 250.000 medlemmer. Siden har det helt tatt av, og idag er det over 20 millioner pinsevenner bare innen Assemblies of God i denne verdensdelen!

I Panama har man opplevd en større vekkelse. I løpet av de siste 30 årene har pinseretningen blitt det største evangeliske kirkesamfunnet i landet med godt over 100.000 medlemmer.

Fra Ecuador meldes det at 6.637 mennesker søkte frelse i 1996. Og i Bolivia samler man opptil 10.000 mennesker, og man har sendt sin første misjonærfami-lie, Mabel og Job Vargas, som har reist til Nord-India.

Også i Mexico har det vært store framganger. I løpet av de siste to årene har man startet 26 nye menigheter, bygd 99 nye kirker og hatt 112 evangeliserings-team i aksjon Dette har ført til at tusener har søkt frelse.

Vekkelsen i Argentina

Argentina er det landet som i de siste årene har vært best kjent for vekkelse. I Assemblies of God-menigheten Cathedral of Faith i Buenos Aires har veksten vært jevn siden de startet arbeidet for åtte år siden.

Det som begynte som en gatemenighet, der de første medlemmene ble frelst på åpen gate, har nå i overkant av 1000 medlemmer. For to år siden bestemte menighetens pastor seg for at menigheten måtte tilbake på gaten, og ikke «gjemme seg bort» i sin kirkebygning. Menigheten kjøpte et telt med plass til 2000 mennesker, og har nå hatt møter hver kveld et helt år i teltet! Hundrevis av mennesker søkte frelse.

Samtidig fortsatte menigheten møtene i sin kirke, og startet dessuten med vekkelsesmøter i et teater i en annen bydel.

Der hadde man tre møter hver dag, og forkynte Guds ord til tusener av mennesker.

Menigheten har kastet seg inn i arbeid på forskjellige fronter. Man driver arbeid blant narkomane, blant uteliggere og tenåringsgenerasjonen. Dessuten har man startet misjonsarbeid blant jungelfolket i Nord-Argentina.

Pinsemenigheten som Caludio Freidson, kjent fra Pinsevennenes Predikant-

 

konferanse  i Oslo i februar, leder en menighet som er mangedoblet de siste par årene. For en tid tilbake talte han til 65.000 mennesker på en stadion i Buenos Aires.

Pinsevennene i Argentina har nå sendt over 100 misjonærer til forskjellige hjørner av verden.

80 % pinsevenner

Eksplosjonen av pinsevekkelse over Latin-Amerika er større enn noen først kunne tenke seg. I denne tidligere katolske høyborgen, har man ikke bare begynt å slike til protestantiske kirker. Men det er pinsevennene som opplever den største veksten. Så stor er den at 80 % av alle protestantiske kristne i latin-amerikanske land nå er pinsevenner.

400 blir frelst i timen

Hver time året rundt blir ca. 400 mennesker frelst et eller annet sted i Latin-Amerika. Pastorene Alberto Salcedo og Carlos Penaloza i den karismatiske menigheten Ekklesia i La Paz i Bolivia er et tydelig eksempel på dette. I 1986 hadde menigheten 180 medlemmer. I dag har den over 11.000 medlemmer, og fortsatt i sterk vekst.

Calacoya Christian Center i Mexico City er en annen av de framgangsrike menighetene i Latin-Amerika. Menigheten ble startet i 1980 i et privat hjem. I dag er det 6.000 mennesker som samles til møter hver søndag.

En annen menighet med framgang er Evangelical League Temple i Havana på Cuba. 11995 registrete menigheten 3000 omvendelser i løpet av ett år. Men menigheten har «bare» 1500 medlemmer. Årsaken er at de nyfrelste må undergå flere måneders undervisning før de kan bli døpt. Dessuten har mange av de nyfrelste blitt medlemmer av nystartede menigheter over hele landet.

Av andre hurtig voksende menigheter i verdensdelen nevnes Christian Auditorium Temple i Chiapas, Mexico, Verbo Church i Guatemala City, Las Acacias Evangelical pentecostal Church i Caracas, Venezuela, med 5.000 medlemmer, Em-manuel Bible Church i Lima, Peru, Nuevo Pueblo Baptist Church i Berisso, Argentina, Evangelical Cathedral i Santiago, Chile, og Belenzinho Assembly i Sao Paulo i Brasil. Den sistenevnte menigheten er en Assemblies of God-menighet, som bare er en av 1.100 lokale virksomheter i byen!

De evangeliske i verdensdelen har økt fra 200.000 i 1900 til 21 millioner i 1980, og 46 millioner i 1990. Mange mener det vil være 90 millioner evangeliske kristne i år 2000.

Ikke-pinsevenn sier pinsekraften er svaret

Jeg for min del er verken pinsevenn eller   karismatiker. Faktisk må jeg tilstå at min holdning    til dem ved begynnelsen av  dette studium langt fra kan karakteriseres som entusiastisk. Men min holdning nå er en helt annen. Uten å være pinsevenn regner jeg meg som tilhenger av «Den tredje bølge»

En viktig årsak til endringen i min holdning var første kontakt med pinsevennene i Latin-Amerika. Så snart jeg hadde lært dem å kjenne personlig, visste jeg at de var brødre og søstre i Herren. Jeg så at Gud virket, at menighetene eksploderte i vekst, opplevde forkynnelse så mektig at beinharde syndere brøt sammen, og tok imot Jesu kjærlighet. Mirakuløse helbredelser fikk jeg også oppleve. Gang på gang ble menigheter fordoblet, og nye menigheter oppsto. Ødelagte familier fikk nytt liv. Fattige og undertrykte vant frihet og verdighet ved Guds levende ord.

Innen vår kristne familie skjer den største ekspansjonen blant dem vi kaller pinsevenner eller karismatikere. Dette betyr ikke at Gud ikke velsigner ikke-pinsevenner med liv og vekst. Men som gruppe betraktet er veksten langt sterkere i menigheter av pinsetypen, sier den kjente misjonsmannen C. Peter Wagner i boken «Åndskraft og menighetsvekst>», som ble utgitt på Ansgar Forlag for noen år siden.  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com