STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Larvik den 1. april 2010

 

FORESPØRSEL OM STØTTE TIL INDIANERARBEIDET I PARAGUAY

 

Som vel kjent, har det vært et langvarig engasjement blant indianerne i Paraguay. Det gjelder menighetsbygging, sosialhjelp, bygging av skoler, og de siste årene også utvikling av skolebøker med lokalt stoff (startet opp av Inge Bjørnevoll).

Paraguays indianere er blant de fattigste i Paraguay, og trenger virkelig vår støtte, ettersom det ikke er mange som bryr seg om dem.

Vi har nå fått  innvilget 1.164.000 NOK for 2010 fra NORAD til å fortsette utviklingen av skolebøker, samt stipender til indianerungdom. Det er nemlig en stor mangel på både tilpasset lære-materiell og studiestøtte for de indianergruppene mbya, ache og ava guaraní.

Jeg er av PYM bedt om å være kontakten mellom prosjektet og PYM. Dette medfører at jeg må ta noen turer til Paraguay (finansieres av prosjektet).

Vi samarbeider med et lite språk-institutt, ”Instituto de Lingüística Guarani”, Asuncion, Paraguay. Lederen, Almidio Aquino, er både språkforsker og Dr. teolog, og det er svært interessant og hyggelig å samarbeide med ham og hans stab. Han var med og oversatte siste Bibel-utgave til guarani.

På mange måter står vi i en svært gammel misjonær tradisjon. Indiamisjonær William Carey (1761-1834), kalt ”Den moderne verdensmisjonens far” , arbeidet på tilsvarende vis: oversatte Bibelen til mange språk, samlet inn lokal historie, laget lærebøker, opprettet skole osv..

For å gjøre seg nytte av disse midlene, må vi skaffe kr 120.000 til egenandel. Jeg er da så frimodig, at jeg på indianernes vegne henvender meg til enkeltpersoner og menigheter med forespørsel om støtte til indianerarbeidet i Paraguay.

 

Bruk følgende konto:

Paraguay-misjon, v/Rudolf Leif Larsen, Hagaveien 50, 3271 - LARVIK

Konto: 1594 29 62 026

Jeg vil være svært takknemlig om du vil støtte arbeidet blant indianerne i Paraguay, rettet mot barn og ungdom. Et hvilket som helst beløp i måneden, vil være med å realisere dette!!

 

Med vennlig hilsen

Rudolf Leif Larsen

 

SE også

http://www.pymisjon.com/Guarani/py_soknad_2010.htm

http://www.pymisjon.com/Guarani/laerebokprosjektet3.htm

http://www.pymisjon.com

Om William Carey:  Se Elin Silens bok ”William Carey. Den moderne verdensmisjonens far”:

http://www.wholesomewords.org/biography/biorpcarey.html

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com